skip to Main Content
DIGITALIZACIJA U BiH: DOZVOLA ZA KAPACITETE „MULTIPLEKSA D“

Na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu Dozvole za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini – Multipleks D („Službeni glasnik BiH“, broj 30/21), Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) izdala je prethodno Rješenje o dodjeli dozvole za pravno lice „Dasto-Semtel“ d.o.o. iz Bijeljine.

Firma „Dasto-Semtel“ d.o.o. prijavila se kao jedini aplikant, i nakon provedene procedure konstatovano je da ispunjava sve tražene uslove iz Javnog poziva. Aplikant je dužan da propisane obaveze ispunjava u fazama, u precizno definisanim vremenskim rokovima za devet digitalnih regija u BiH, i uz prethodno dostavljenu bankarsku garanciju.

S obzirom na činjenicu da je „Dasto-Semtel“ d.o.o ispunio sve obaveze koje su propisane prethodnim Rješenjem o dodjeli dozvole, Agencija je ovom pravnom licu izdala Dozvolu za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini – Multipleks D, koja važi od 22.11.2021. godine.

Dozvola je izdata na period od 15 godina.

Vezani članci

Slovački javni emiter prelazi na HD

Slovački javni emiter prelazi na HD

Slovački javni emiter RTVS najavio je da će 13. decembra prestati koristiti MPEG-2 format kompresije za zemaljsko emitiranje. Nakon toga...

Back To Top
×Close search
Search