skip to Main Content
Ponovo prolongiranje
Digitalizacija u BiH: Prolongiran početak rada Multipleksa C (MUX C)

Građani Bosne i Hercegovine još će čekati na kvalitetniji, digitalni signal emitovanja programa komercijalnih tv stanica. Nakon što je Regulatorna agencija za komunikacije BiH (RAK) frekvencijski spektar u Multipleksu A i B dodijelila javnim emiterima u Bosni i Hercegovini, Multipleks C (MUX C) je 01.11.2019. godine na upravljanje dodijeljen sarajevskoj kompaniji Multiplex Service BH” d.o.o. Sarajevo.

Dozvola izdata ovoj kompaniji je podrazumijevala početak emitovanja u roku od 100 dana od dana dodijeljivanja dozvole, što se nije dogodilo. Nakon probijanja prvog roka, produžen je rok a iz RAK-a su obavijestili javnost da se početak emitovanja u MUX-u C očekuje u IV kvartalu 2020. godine.
Start Multipleksa C planiran za IV kvartal 2020. godine

Portal centralna.net ponovo je kontaktirao Regulatornu agenciju za komunikacije BiH sa upitom u kojoj je fazi implementacija i kada se može očekivati start emitovanja u Multipleksu C, na što su nam odgovorili:

“Kao što vam je poznato, usljed pandemije COVID-19, sve aktivnosti u vezi sa početkom rada i emitovanjem putem Multipleksa C (MUX C) su prolongirane. Rješenjem Agencije od 4.1.2021. godine, određen je konačni rok za realizaciju obaveza iz dozvole, 31.12.2021. godine.

Podsjećanja radi, na osnovu Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju, Agencija je dodijelila pravo na korištenje multipleksa A i B, (MUX A) i (MUX B) Javnom RTV sistemu BiH, dok je multipleks C (MUX C) namijenjen komercijalnom sektoru na upravljanje”, rekli su iz Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Proces digitalizacije TV signala je proces koji je u fokusu medija već godinama. Digitalizacija TV signala u BiH započeta je još 2006. godine, ali ona još uvijek nije završena i u BiH se još uvijek emitira analogni TV signal.

BiH je jedna od posljednjih zemalja u Evropi koja nije okončala ovaj proces i sa takvim stanjem svrstava se u rang nerazvijenih zemalja trećeg svijeta, a što je vidljivo iz sljedećeg grafikona.

Ured za reviziju institucija BiH proveo je reviziju učinka s ciljem da provjeri jesu li institucije BiH efikasne u procesu digitalizacije TV signala u BiH. Provedena istraživanja, intervjui i analiza relevantne dokumentacije omogućile su da se sagleda postojeće stanje te da Ured iznese sljedeće zaključke. Odgovorne institucije BiH: VM, MKP i RAK nisu osigurale efikasnu i blagovremenu provedbu  aktivnosti digitalizacije TV signala. Loše upravljanje aktivnostima digitalizacije bez jasnih planova aktivnosti sa jasno utvrđenim odgovornostima, aktivnostimai rokovima uzrokovali su da su probijeni svi rokovi za okončanje procesa digitalizacije uključujući i onaj koji je BiH preuzela kao obvezu iz međunarodnog sporazuma.

REVIZIJA UČINKA: DIGITALIZACIJA TV SIGNALA U BIH

Centralna.net/DVBPortal.net

Vezani članci

Back To Top
×Close search
Search