skip to Main Content
Digitalizacija u BiH: Start Multipleksa C planiran za IV kvartal 2020. godine

BiH još nije završila proces digitalizacije, te se tako nalazi među zadnjima u svijetu po pokrivenosti digitalnim signalom. Strategija prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju, usvojena 2009. godine u bh. parlamentu, predviđala je da se taj proces okonča za dvije godine, ali do toga nije došlo.

Stvari su se počele pomjerati sa mrtve tačke tek u oktobru 2016. kada je pušten testni digitalni signal javnih RTV servisa u Banjaluci, Sarajevu i Mostaru.

Nezadovoljstvo komercijalnih stanica dinamikom digitalizacije rezultiralo je time da je Regulatorna agencija za komunikacije nakon provedenog javnog poziva dodijelila dozvolu za korištenje radiofrekvencijskog spectra u Multipleksu C firmi “Multiplex Service BH” d.o.o. iz Sarajeva čiji su osnivači sljedeće komercijalne TV stanice:  NOVA BH d.o.o. Sarajevo, FACE d.o.o. Sarajevo, RTV BN d.o.o. Bijeljina i TELEVIZIJA JEDAN d.o.o. Sarajevo.

Iako je “Multiplex Service BH” prema uslovima Dozvole za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga upravljanja elektronskom komunikacionom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u BiH (MUX C) imao obavezu da u roku od 100 dana izradi mrežu za emitovanje, to još nije urađeno.

Regulatornu agenciju za komunikacije BiH smo pitali kada građani BiH mogu očekivati signal sa Multipleksa C, a njihov odgovor prenosimo u cjelosti:

Dozvola za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji – MULTIPLEKS C dodijeljena je dana 29.10.2019. godine pravnom licu „MULTIPLEX SERVICE BH“ d.o.o. Sarajevo. Dozvola je stupila  na snagu 01.11.2019. godine, a izdata je na period od 15 godina.

Pravilom 90/2018 o pružanju usluga upravljanja elektronskim komunikacijskim mrežama u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji https://www.rak.ba/bs-Latn-BA/articles/188  („Službeni glasnik BiH“, broj 92/18) (u daljem tekstu: Pravilo 90/2018) propisan je Postupak dodjele Dozvole za operatora multipleksa, vrste i uslovi pružanja usluga, upravljanje multipleksom u zemaljskoj radiodifuziji, ostvarivanje pristupa multipleksu, odnos operatora multipleksa i pružaoca audiovizuelnih usluga i medijskih usluga radija, odnos operatora multipleksa i krajnjih korisnika, tehničke i eksploatacione karakteristike mreže i uslovi rada multipleksa, naknade i administrativne obaveze i druge mjere u vezi s radom multipleksa u zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa Pravilom 90/2018 i uslovima Dozvole „MULTIPLEX SERVICE BH“ d.o.o. Sarajevo dužan je prije početka rada sačiniti i dostaviti Agenciji komercijalne uslove poslovanja, opis i cjenovnik usluga, te za svaku planiranu emisionu lokaciju odgovarajuću dozvolu. Ovi postupci su u toku, s obzirom da je usljed proglašene vanredne situacije/stanja prirodne ili druge nesreće uzrokovane pandemijom korona virusa u Bosni i Hercegovini, rok za početak pružanja usluga putem Multipleksa C je prolongiran za zadnji kvartal ove godine. O svim daljim aktivnostima javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Izvor: Centralna.net

Vezani članci

Back To Top
×Close search
Search