Osigurana nedostajuća sredstva za projekt digitalizacije javnih RTV servisa

0

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o uvrštavanju Projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa BiH u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za razdoblje 2011. – 2014. godine.

Ovim se vrijednost Projekta digitalizacije javnih RTV servisa BiH uvećava za 63.000 KM i ukupno iznosi 36.977.000 KM, a dodatna sredstva će biti osigurana prestrukturiranjem rashoda u okviru proračuna Ministarstva komunikacija i prometa BiH za 2023. godinu.Sredstva su nužna za okončanje međunarodnog otvorenog postupka javne nabave opreme za digitalni prijenos i emitiranje za Projekt digitalizacije javnih RTV servisa u BiH.

Osiguravanjem navedenih nedostajućih sredstava bit će moguće okončanje započetog postupka nabave druge i treće faze digitalizacije javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini, po ponuđenoj cijeni, koja ne predstavlja značajno veću cijenu, sukladno  Zakonu o javnim nabavama.