BiH: Umjesto otvaranja ponuda za tender za MUX A žalba i prolongiranje

0

Nabavka opreme za digitalni prijenos i emitovanje za realizaciju Projekta digitalizacije Javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini, za DVB-T2 MUX A, trebala je završiti 19.09.2022. godine otvaranjem ponuda, no to se ipak nije dogodilo.

Iako su svi očekivali odabir ponuđača za nabavku opreme za emitovanje u MUX-u A, saznali smo da je otvaranje ponuda prolongirano za 07.10.2022. zbog žalbe kompanije BBS d.o.o. Sarajevo.Podsjećamo Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine raspisalo je u julu ove godine javni poziv za nabavku opreme za digitalni prijenos i emitiranje u okviru projekta digitalizacije. Riječ je o drugoj i trećoj fazi digitalizacije.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora je 29.876.698,00 KM sa PDV-om.

Period na koji se zaključuje ugovor je 510 kalendarskih dana od datuma obostranog potpisivanja ugovora.

U tenderskoj dokumentaciji se navodi da postojeću opremu koja je u upotrebi kod Javnih RTV servisa u BiH (prva faza), potrebno nadograditi, određene segmente zamijeniti, konfigurisati i omogućiti emitovanje u DVB-T2 standardu.

U prvoj fazi Projekta digitalizacije mikrotalasnih veza završena je nabavka headenda, instalirana je oprema koja definiše princip distribucije i kontribucije koji se oslanja na MPEG-2 i MPEG-4 standard, zatim standard kodiranja za audio signale, nadzor i upravljanje headendima. Time je riješeno pitanje distribucije digitalnog signala, distribucije digitalnog signala za analogno emitovanje kao i pitanje kontribucije iz informativno tehničkih centara i produkcionih centara

Novom nabavkom je predviđena nabavka preostalih RR linkovskih veza Javnih RTV servisa i uvezivanje preostalih ITC centara u jedinstven sistem veza. Predviđena je nabavka mjerne opreme, opreme za IP telefoniju, kao i rezervnih dijelova za sve pojedinačne segmente predmetne nabavke.

Advertisement