skip to Main Content
DIGITALIZACIJA U BiH: DOZVOLA ZA KAPACITETE „MULTIPLEKSA D“

Na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu Dozvole za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini – Multipleks D („Službeni glasnik BiH“, broj 30/21), Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) izdala je prethodno Rješenje o dodjeli dozvole za pravno lice „Dasto-Semtel“ d.o.o. iz Bijeljine.

Firma „Dasto-Semtel“ d.o.o. prijavila se kao jedini aplikant, i nakon provedene procedure konstatovano je da ispunjava sve tražene uslove iz Javnog poziva. Aplikant je dužan da propisane obaveze ispunjava u fazama, u precizno definisanim vremenskim rokovima za devet digitalnih regija u BiH, i uz prethodno dostavljenu bankarsku garanciju.

S obzirom na činjenicu da je „Dasto-Semtel“ d.o.o ispunio sve obaveze koje su propisane prethodnim Rješenjem o dodjeli dozvole, Agencija je ovom pravnom licu izdala Dozvolu za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini – Multipleks D, koja važi od 22.11.2021. godine.

Dozvola je izdata na period od 15 godina.

58

Vezani članci

Back To Top
Search