skip to Main Content
Digitalizacija u BiH kasni 10 godina, evo i zašto?

“Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine nije u mogućnosti poduzeti nikakvu aktivnost u cilju sprečavanja gašenja određenog broja predajnika, a što će u konačnici stvoriti smetnje kako javnim RTV servisima u Bosni i Hercegovini, tako i ostalim TV stanicama”, navedeno je u odgovoru iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH na pitanje N1.

Naime, Bosna i Hercegovina je imala obaveze uvođenja digitalizacije emitovanja TV programa prema međunarodnim sporazumima (prvi rok istekao 2011. a krajnji 2015.).

“Zbog čega te obaveze nije izvršila ni šest godina nakon što su joj istekli posljednji rokovi?”, bilo je pitanje koje smo postavili nadležnom ministarstvu.

“Ministarstvo je osiguralo sve potrebne pravne, tehničke i finansijske uslove za realizaciju kompletnog Projekta digitalizacije javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini (dalje u tekstu: Projekat) i okončalo sve aktivnosti na Prvoj fazi Projekta koja uključuje pokrivanje digitalnim signalom šireg dijela Sarajeva, Banja Luke i Mostara, te uvezivanje pet informativno tehničkih centara u sistem digitalnih veza Javnog RTV sistema. Prva faza je uspješno okončana i sistem pušten u rad krajem 2016. godine“, naveli su i dodali:

“Ministarstvo u svojstvu nosioca aktivnosti realizacije Projekta ne može pokrenuti postupak javne nabavke preostale opreme bez usaglašene specifikacije potrebne opreme koju pripremaju javni RTV servisi (BHRT, RTRS i RTFBiH), a koja još nije dostavljena”.

“Kašnjenje realizacije Projekta u proteklom periodu je uzrokovalo više faktora u različitim periodima, a navodimo samo neke:

– Složene i dugotrajne procedure usvajanja pojedinačnih projekata i odluka o finansiranju istih,

– U toku javne nabavke opreme, ponuđači su podnosili više prigovora i žalbi na koje konačno Rješenje donosi Ured za razmatranje žalbi u Bosni i Hercegovini, a na čije donošenje se čekalo i po deset mjeseci,

– Mijenjao se standard signala sa DVB-T na DVB-T2 u cilju proširenja kapaciteta mreže i omogućavanja ulaska većeg broja ostalih TV stanica u mrežu, a to je prouzrokovalo izmjenu strateških dokumenata i projekata,

– Kašnjenje je prouzrokovalo i donošenje odluke od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o vlasništvu nad nabavljenom opremom u Prvoj fazi Projekta, a u cilju omogućavanja pristupa lokacijama na kojima je postavljena digitalna oprema,

– Mijenjali su se pojedini članovi javnih RTV servisa u Komisiji za javne nabavke,

– Po nalogu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine objedinjavale su se Druga i Treća faza Projekta u cilju ubrzavanja javne nabavke,

– Najveće kašnjenje je prouzrokovao nedostatak jedinstvene specifikacije potrebne opreme od strane javnih RTV servisa, a koja predstavlja preduslov za pokretanje postupka javne nabavke pored pravnih, ekonomskih i finansijskih preduslova koje je Ministarstvo obezbijedilo.

U ovom trenutku Ministarstvo je uradilo apsolutno sve kako bi osiguralo da se ovaj proces dovede do kraja i da se “oslobode” frekvencije koje imaju drugu namjenu”, zaključili su u odgovoru na upit N1.

BNTV/N1

43

Vezani članci

Back To Top
Search