skip to Main Content
Digitalizacija u BiH: Dinamika puštanja u rad DVB-T2 predajnika

Prema informacijama kojima raspolažemo, a vezano za puštanje u rad DVB-T2 predajnika na emisionim lokacijama u vlasništvu koncesionara za Multipleks D, u mjesecu martu signal bi trebao početi da se emituje sa lokacija Vlašić, Ciganište, Lipovac, Trebačko brdo, Duge Njive, Kotor Varoš i Jajce. Za mjesec april je planirano puštanje u rad predajnika na emisionoj lokaciji Lisac, dok će termini puštanja u rad predajnika na ostalim lokacijama biti naknadno definisani.

Multipleks D je predviđen za emitovanje digitalnog tv i radijskog signala za komercijalne tv stanice. Njegova implementacija je počela na način da je Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) BiH objavila javni natječaj za dodjelu koncesije.  Nakon okončanja javnog natječaja, koncesiju je dobila kompanija Dasto Semtel iz Bijeljine, koja je ubrzo i krenula sa puštanjem u rad predajnika u skladu sa propisanim uslovima licence. Signal se emituje u DVB-T2 standardu, a do sada su u funkciju pušteni predajnici sa sljedećih emisionih lokacija: Grdonj (područje grada Sarajevo), Kozara (za područje Banja Luke, Laktaša, Prijedora, Gradiške i Kozarske Dubice), Udrigovo (za područje gradova Bijeljina, Orašje, Ugljevik, Lopare i Brčko), Brekovica (za područje grada Bihaća i okoline), Fortica (za područje grada Mostara i okoline) i Ilinčica (za područje grada Tuzla i okoline).

230

Vezani članci

DVB-I prvo emitovanje u Španiji

DVB-I prvo emitovanje u Španiji

Prvi DVB-I testovi odvijaju se u Španiji zahvaljujući najnovijem primjeru dugogodišnje saradnje između javnog emitera RTVE i Politehničkog univerziteta u...

Novi sportski kanal za Češku

Novi sportski kanal za Češku

Češki regulator RRTV dao je praškoj kompaniji Perinvest licencu na 12 godina za upravljanje novim sportskim kanalom. Poznat kao A11...

Back To Top
Search