Hrvatska Nova TV među 16 kompanija kojima je dodijeljen certifikat Equal Pay Champion

prva-u-hrvatskoj:-nova-tv-medu-16-kompanija-kojima-je-dodijeljen-certifikat-equal-pay-champion

Vodeća HR konsultantska grupa SELECTIO Group, koja je u nekim od najuspješnijih organizacija provela više od 20.000 ocjena HR sistema, okupila je renomiranu HR zajednicu i pedeset HR direktora i izvršnih direktora kako bi predstavila prve certifikate Equal Pay Champion u Hrvatskoj. Nova TV se našla i među ukupno 16 kompanija koje su proglašene liderima na dugom putu ka smanjenju jaza u platama.

Jednake plate za ravnopravan rad

Prvak u jednakim plaćama prvi je certifikat u Hrvatskoj temeljen na načelu “jednake plaće za jednak rad”. Projekat je pokrenut sa ciljem prepoznavanja poslodavaca koji su odlučni da postignu jednakost, pravičnost i pravičnost u svojoj organizaciji. Ovaj certifikat predstavlja ključni korak u izgradnji transparentnih platnih sistema na radnim mjestima širom Hrvatske.

Proces sertifikacije počinje pregledom aktivnosti usmerenih na smanjenje razlike u platama, nakon čega sertifikacioni tim, sastavljen od iskusnih konsultanata, predlaže korake koje treba preduzeti kako bi organizacija bila u skladu sa novim direktivama EU. Naglasak je na aktivnom negovanju inkluzivne organizacione kulture koja pruža jednake mogućnosti za sve.

Sertifikacija se vrši jednom godišnje. Prvo, procenjuju se akcioni planovi za smanjenje razlike u platama, nakon čega sledi procena postignutog napretka.

Diana Roginić, član Upravnog odbora Nove TV, rekao je na dodjeli nagrada: “Ovo je potvrda da Nova TV provodi aktivnosti usmjerene na smanjenje jaza u plaćama. Jednaka plata za jednak rad je princip koji ćemo do sada primenjivati i primenjivati. Takođe, veoma je važno da budemo među kompanijama koje sprovode pozitivne promene.”

Ideja vodilja je zapošljavanje najboljih radnika na tržištu rada, a fokus je na znanju, vještinama i motivaciji.

Kristina Sanković, HR direktor Nove TV, istaknuo: “Nova TV zapošljava profesionalce kojima je stalo, koji žele doprinijeti vlastitom radnom okruženju, ali i društvu u kojem žive. Naša strategija zapošljavanja, razvoja, nagrađivanja i promocije zasniva se na relevantnim faktorima kao što su znanje, veštine, iskustvo i, pre svega, motivacija.

Žene na rukovodećim pozicijama su plaćene 23% manje

Trenutni jaz u platama između muškaraca i žena u Hrvatskoj je 11,2 odsto, a najznačajniji jaz u zaradi po satu u EU je na rukovodećim pozicijama, gde žene zarađuju 23 odsto manje od svojih muških kolega. Inače, SELECTIO indeks žena, koji već 20 godina meri udeo žena u upravnim odborima kompanija, u 2024. godini iznosi 19,4 odsto i beleži pad u odnosu na 22,2 odsto u istom periodu 2023. godine. Zanimljivo je i da u Hrvatskoj ne postoji državna organizacija koja ima žene na rukovodećim pozicijama.

Hrvatska je opet ispod evropskog prosjeka. Iako su obrazovanije, žene su rijetko na rukovodećim pozicijama i plaćene su manje od svojih muških kolega.

Ovaj sertifikat za Novu TV je veliko priznanje, a menadžer projekta Equal Pay Champion Lara Šubić Šuša “Ovih 16 kompanija koje su nosioci prvog sertifikata o jednakim platama zapravo su pokazale hrabrost i odlučnost da budu glavni akteri promena u pogledu jednake plate i jednakosti svih polova u poslovanju.”

DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top