DAB+ Strandard
Hrvatska: Pokrenut javni natječaj za digitalni radio

0

Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) na sjednici održanoj 22. srpnja 2021. donijelo je odluku o raspisivanju javnog natječaja za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija, za multipleks MUX 1 na području Republike Hrvatske.

U spomenutom multipleksu koristit će se DAB+ standard (eng. Digital Audio Broadcasting +). Javni natječaj pokrenut je kako bi se omogućio komercijalni rad DAB+ mreže u Republici Hrvatskoj. Uvjeti sudjelovanja na natječaju i donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude propisani su natječajnom dokumentacijom, koja se može besplatno preuzeti na sljedećoj poveznici.Ponude na natječaj mogu se podnijeti HAKOM-u najkasnije do 10. rujna 2021. godine do 10:00 sati po srednjoeuropskom vremenu, neovisno o načinu dostave ponude. Odluka o izdavanju dozvole donijet će se najkasnije do 11. listopada 2021.

Advertisement