Otvaranje prijava 18.01. u 11,00 sati
MUX D: Danas zadnji dan za prijavu na javni poziv

0

Danas je zadnji dan za prijave na javni poziv koji je objavila Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) Bosne i Hercegovine a za pristup otvorenom Multipleksu D u svih devet digitalnih regija za pokrivenost digitalnim televizijskim signalom.

Pravo učešća na javnom pozivu imali su svi pružaoci audiovizuelnih medijskih usluga kojima je Agencija izdala dozvolu za televizijsko emitovanje, koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije i dozvolu za televizijsko emitovanje koje se vrši putem drugih elektronskih komunikacijskih mreža.Javno otvaranje prijava obaviće se 18.01.2023. godine u 11,00 sati u prostorijama Agencije.