skip to Main Content
MUX D: DO KRAJA 2023. GODINE 90% POKRIVENOSTI BiH SIGNALOM

VidiTV je brandname pod kojim se predstavio projekt Multipleksa D u BiH, DVB-T2 besplatnog (free-to-air) TV signala za zemaljsko emitovanje nacionalnih i lokalnih TV programa.

Na 480. dan od početka realizacije ovog izuzetno zahtjevnog tehničkog projekta, predstavljen je promotivni  video-spot u kojem su glumili Tatjana Šojić i Aleksandar Seksan, a samo nekoliko dana nakon prezentacije nove informativne web stranice: www.viditv.ba

DASTO-SEMTEL kao krovna kuća branda VidiTV i nosilac dozvole za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga upravljanjem elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radioifuziji – MUX D, je u periodu od izdavanja dozvole do danas dostigla pokrivenost preko 50% stanovništva u svakoj pojedinačnoj digitalnoj regiji Bosne i Hercegovine. Ovo je potvrdila i Regulatorna agencija za komunikacije, te su time ispunjeni svi uslovi predviđeni izdatom Dozvolom, dok je realna pokrivenost u ovom momentu približno 75%, kako tvrde iz Dasto Semtela.

U procesu je aktivno širenje mreže predajnika i gap filler-a, kako bi do kraja tekuće godine ostvarili pokrivenost od 90%, a prema uslovima izdate Dozvole. Dodatno se radi na podizanju kvaliteta i stabilnosti mreže postavljanjem rezervnih napajanja na svih predajničkim lokacijama. Tokom zimskih mjeseci je izuzetno izražena problematika elektroenergetske mreže na teritoriji BiH, koja je u vrlo lošem stanju i kada se dese sniježne nepogode, struje nema na većini predajničkih lokacija. Obezbjeđivanje rezervnih napajanja je stoga od krucijalnog značaja za stabilnost mreže, čemu se svakodnevno posvećuje mnogo resursa i ljudskih napora.

viditv.ba

403

Vezani članci

Back To Top
Search