RAK BiH: Multipleks D skoro popunjen, traži se rješenje za dodatne tv kanale

“Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) je nezavisna agencija koja radi u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim aktima jer samo na takav način može ispoštovati striktne procedure i pravila kako domaćeg zakonodavstva tako i međunarodnih propisa iz svoje nadležnosti, kojih je dužna da se pridržava”, izjavio je generalni direktor Agencije, Draško Milinović, u vezi sa aktuelnom temom prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje. Milinović je rekao da nikakav politički uticaj ne može dovesti u pitanje proces digitalizacije u BiH, niti staviti Agenciju u položaj da radi za bilo čiji interes, osim za interes građana. “U oblasti telekomunikacija i procesu digitalizacije ključna je saradnja BiH sa zemljama regiona na čelu sa Srbijom, zbog koordinacije veoma složenih procesa koji prate ovu oblast”, naglasio je Milinović.

Agencija je u protekle dvije godine obavila niz konsultacija sa javnim i komercijalnim emiterima i zainteresovanim stranama u ovom procesu i u skladu sa tim je 2021. godine raspisan Javni poziv za dodjelu Dozvole za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini – MULTIPLEKS D, a u skladu sa svim važećim zakonskim i podzakonskim aktima. Uslovima javnog poziva je bio predviđen rok od 45 dana za prijavu i na isti su se mogla javiti sva pravna lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti telekomunikacija, a među kojima i dominantni telekom operateri bez ikakvih ograničenja.

U novembru 2021. godine, u skladu sa sprovedenim javnim pozivom, dodjeljena je Dozvola za MULTIPLEKS D i upotrebu radiofrekvencijskog spektra operateru Multipleksa D u svih devet digitalnih regija na teritoriji Bosne i Herzegovine.

U proteklom periodu komercijalne TV stanice su iskazivale interes za pristup MUX-u D ili u svih devet digitalnih regija ili regionalno, te sklopile komercijalne ugovore sa Multipleks operaterom. S obzirom na to da je kapacitet Multipleks-a D skoro u potpunosti popunjen, a u skladu sa upitima emitera koji još nisu pristupili MUX-u D, Agencija će u narednom periodu iznaći rješenje za nastavak ovog procesa kako bi svi zainteresovani emiteri mogli preći na digitalno zemaljsko emitovanje.

rak.ba

DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top