RAK BiH: Multipleks D skoro popunjen, traži se rješenje za dodatne tv kanale

“Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) je nezavisna agencija koja radi u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim aktima jer samo na takav način može ispoštovati striktne procedure i pravila kako domaćeg zakonodavstva tako i međunarodnih propisa iz svoje nadležnosti, kojih je dužna da se pridržava”, izjavio je generalni direktor Agencije, Draško Milinović, u vezi sa aktuelnom temom prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje. Milinović je rekao da nikakav politički uticaj ne može dovesti u pitanje proces digitalizacije u BiH, niti staviti Agenciju u položaj da radi za bilo čiji interes, osim za interes građana. “U oblasti telekomunikacija i procesu digitalizacije ključna je saradnja BiH sa zemljama regiona na čelu sa Srbijom, zbog koordinacije veoma složenih procesa koji prate ovu oblast”, naglasio je Milinović.

Agencija je u protekle dvije godine obavila niz konsultacija sa javnim i komercijalnim emiterima i zainteresovanim stranama u ovom procesu i u skladu sa tim je 2021. godine raspisan Javni poziv za dodjelu Dozvole za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini – MULTIPLEKS D, a u skladu sa svim važećim zakonskim i podzakonskim aktima. Uslovima javnog poziva je bio predviđen rok od 45 dana za prijavu i na isti su se mogla javiti sva pravna lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti telekomunikacija, a među kojima i dominantni telekom operateri bez ikakvih ograničenja.U novembru 2021. godine, u skladu sa sprovedenim javnim pozivom, dodjeljena je Dozvola za MULTIPLEKS D i upotrebu radiofrekvencijskog spektra operateru Multipleksa D u svih devet digitalnih regija na teritoriji Bosne i Herzegovine.

U proteklom periodu komercijalne TV stanice su iskazivale interes za pristup MUX-u D ili u svih devet digitalnih regija ili regionalno, te sklopile komercijalne ugovore sa Multipleks operaterom. S obzirom na to da je kapacitet Multipleks-a D skoro u potpunosti popunjen, a u skladu sa upitima emitera koji još nisu pristupili MUX-u D, Agencija će u narednom periodu iznaći rješenje za nastavak ovog procesa kako bi svi zainteresovani emiteri mogli preći na digitalno zemaljsko emitovanje.

rak.ba

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,868FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles