skip to Main Content
RTV BN istupila iz Multiplex Service BH

Kompanije DastoSemtel Bijeljina i Nova BH Sarajevo namjeravaju steći kontrolu nad privrednim subjektom Multiplex Service BH, proizilazi iz prijave koncentracije koju su dva subjekata podnijela Konkurencijskom vijeću BiH.

Kontrola nad Multiplex Service BH se namjerava steći na način da će RTV “BN“ d.o.o. Bijeljina istupiti iz ovog društva.

– Predmetna koncentracija, prema podacima iz Prijave koncentracije, će imati efekat prvenstveno na mjerodavnom tržištu pružanja usluga upravljanja korištenjem radioferkvencijskog spektra za potrebe distribucije i emitiranja digitalnog televizijskog programa na području Bosne i Hercegovine, navodi se u obavijesti Konkurencijskog vijeća BiH.

U sudskom registru Dasto Semtel i Nova BH registrovani su kao vlasnici Multiplex Service BH sa kapitalom od 200.000 KM, pri čemu je procentualni udio 50:50 posto.

Multiplex Service BH je firma koju su osnovale komercijalne TV stanice: NOVA BH d.o.o. Sarajevo (Telemach), FACE d.o.o. Sarajevo, RTV BN d.o.o. Bijeljina i TELEVIZIJA JEDAN (sada O tv) d.o.o. Sarajevo radi digitalnog emitovanja za područje Bosne i Hercegovine

121

Vezani članci

Back To Top
Search