SRBIJA: REM usvojio 15 podzakonskih akata

Savet Regulatornog tela za elektronske medije usvojio je na sednici održanoj 07. maja 2024. godine 15 podzakonskih akata, u skladu sa članom 128. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS”, broj 92/2023), odnosno u roku od šest meseci od stupanja na snagu Zakona.
Nacrti podzakonskih akata bili su na javnoj raspravi tokom aprila, nakon čega je Regulator primio i razmatrao sugestije, predloge i primedbe učesnika rasprave, o kojima je sačinio izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtima opštih akata, a koji je takođe usvojen na istoj sednici Saveta.
Podzakonska akta koja su usvojena su iz domena zaštite maloletnika, hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica, lista najvažnijih događaja, sprovođenje nagradnih takmičenja, akt o prenosu dozvole i promena vlasničke strukture, visini i načinu utvrđivanja naknade i naknade za pružanje usluga.
Takođe, usvojeni su i pravilnici o evropskim audio-vizuelnim delima i udelu srpskih muzičkih dela, zaštite ljudskih prava, obaveze PMU tokom izborne kampanje, dostupnosti programskog sadržaja osobama sa invaliditetom, uslovi i kriterijumi za izdavanje dozvola i odobrenja.
Među pravilnicima koji po prvi put definišu novu oblast iz domena audiovizuelnih medijskih usluga izdvaja se Pravilnik o obaveznim merama pružalaca usluga platformi za razmenu video sadržaja.
Regulator je podzakonska akta radio uz podršku eksperata Saveta Evrope, u okviru projekta „Zaštite slobode izražavanja i slobode medija u Srbiji (PROFREX)”, koji je deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2023-2026”, a radi usaglašavanja sa standardima Saveta Evrope i pravilima Evropske unije u ovoj oblasti.
DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top