skip to Main Content
VIJEĆE REGULATORNE AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJE BIH ODRŽALO 68. SJEDNICU

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija) je elektronskim putem održalo 68. sjednicu na kojoj je usvojilo izmjenu Pravila 77/2015 o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga (”Službeni glasnik BiH”, broj 03/16), koja se odnosi na izmjenu perioda važenja dozvole za televizijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije, sa postojećih deset godina na period od jedne godine. Na ovaj način bi se nosiocima dozvola za televizijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije omogućio nastavak rada, a sve do sticanja uslova za prelazak sa analognog na digitalno TV zemaljsko emitovanje.

Pored navedenog, usvojene su i izmjene koje se odnose na rok za podnošenje zahtjeva za obnovu dozvola za radijsko i televizijsko emitovanje sa postojećih tri mjeseca na dva mjeseca prije isteka dozvole.

25

Vezani članci

Back To Top
Search