skip to Main Content
DVB dodaje AVS3 kodek osnovnoj specifikaciji

DVB projekat je dodao AVS3 kodek svojoj osnovnoj specifikaciji za video i audio kodiranje u aplikacijama za emitovanje i širokopojasne veze.

Ovo je prvi put da je DVB dodao kodek iz Kineske standardne radne grupe za audio i video kodiranje.

Novu reviziju DVB-AVC specifikacije odobrio je DVB Upravni odbor i sada je dostupna kao DVB BlueBook A001r20.

Organizacija sa sjedištem u Ženevi rekla je da dodavanje novih kodeka znači da DVB nastavlja pružati “sveobuhvatan i fleksibilan alat” za isporuku TV usluga sljedeće generacije.

Objavljen u oktobru 2021., AVS3 je najnoviji član porodice standarda za video kodiranje koje je razvila kineska AVS Workgroup. Rezultati dostavljeni DVB-u pokazuju da je sposoban da kodira video sa približno 40% uštede bitrate-a za isti subjektivni kvalitet u poređenju sa HEVC-om. Ovo svrstava AVS3 među najefikasnije svjetske tehnologije video kodiranja.

DVB-ova TM-AVC grupa sada priprema referentne tokove koje implementatori mogu koristiti za verifikaciju i validaciju (V&V). Nastavlja se rad na AV1 video kodeku, kako je odredila Alijansa za otvorene medije.

43

Vezani članci

Back To Top
Search