eCommerce u BiH: Budućnost tržišta kroz saradnju, inovacije i pravni okvir

ecommerce-u-bih:-buducnost-trzista-kroz-saradnju,-inovacije-i-pravni-okvir

U današnjem digitalnom dobu elektronska trgovina (eCommerce) postaje sve važniji faktor u razvoju tržišta Bosne i Hercegovine. Sastanak koji je okupio predstavnike Ministarstva trgovine i eCommerce asocijacije BiH, bio je prilika da se razmotre ključni aspekti budućnosti eCommerca u zemlji, uključujući važnost adekvatnog zakonodavnog okvira, rezultate istraživanja eCommerce tržišta te saradnju između privatnog i javnog sektora.

Vlada FBiH je, na inicijativu Ministarstva trgovine, usvojila i proslijedila parlamentu Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini, čime se otvara novo poglavlje u regulaciji elektronske trgovine u Bosni i Hercegovini. S ciljem boljeg razumijevanja trenutnog stanja i potencijala eCommerce sektora u zemlji, predstavnici eCommerce asocijacije BiH iznijeli su rezultate obimnog istraživanja koje su proveli. Na sastanku je ministar trgovine FBiH, Zlatan Vujanović, naglasio koliko je važno uspostaviti saradnju s eCommerce asocijacijom u Bosni i Hercegovini kako bi se zajedničkim snagama stvorio moderan i funkcionalan zakonski okvir koji će omogućiti daljnji rast i razvoj ovog sektora. Aida Soko, konsultantica Ureda premijera Vlade FBiH, istakla je potrebu uske saradnje javnog i privatnog sektora u tom procesu, kako bi se osigurala efikasnost i održivost ovog novog regulatornog okvira u korist svih uključenih strana.

Orhan Gazibegović, predsjednik eCommerce asocijacije u Bosni i Hercegovini, prezentirao je rezultate istraživanja s naglaskom na saradnju s institucijama. Rasim Memagić, generalni direktor kompanije Alma Ras (članica eCommerce asocijacije u BiH), Edin Emšo, član Upravnog odbora asocijacije i generalni direktor DHL International d.o.o. Sarajevo, i Adin Mulaahmetović, ambasador eCommerce asocijacije u BiH i Project Manager HulkApps-a, iznijeli su svoje stavove o važnosti eCommerca i perspektivama razvoja iz različitih aspekata.

Merima Čarković-Karasalihović, članica Upravnog odbora Asocijacije, partner i jedan od osnivača dmb partners, naglasila je važnost ove sinergije, te priliku da Asocijacija bude aktivni sudionik ne samo javne rasprave vezane za zakon, nego što je i ključno, da učestvuje u izradi podzakonskih akata za eCommerce u našoj zemlji.

Sljedeći koraci uključuju aktivno učešće eCommerce asocijacije u procesu javne rasprave o Nacrtu Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH, te osiguravanje kontinuirane saradnje s institucijama u izradi podzakonskih akata. Također, važno je nastaviti s radom na edukaciji i promociji eCommerce sektora kako bi se potaknuo rast poduzetništva, logistike i ostalih aspekata elektronske trgovine u Bosni i Hercegovini.

U ovom trenutku, kada se tehnologija ubrzano razvija i mijenja način na koji ljudi posluju, snažna saradnja između javnog i privatnog sektora od presudne je važnosti za održavanje konkurentske prednosti i poticanje inovacija. Današnji sastanak pokazuje da su Bosna i Hercegovina, njezine institucije i eCommerce asocijacija u Bosni i Hercegovini spremni raditi zajedno kako bi osigurali uspješan razvoj elektronske trgovine u zemlji. Dodatno pokazuje koliko su odlučni svi relevantni akteri u kreiranju povoljnog okruženja za razvoj eCommerce sektora u zemlji. Saradnja, otvoreni dijalog i zajednički napori ključni su elementi koji će omogućiti da elektronska trgovina u Bosni i Hercegovini doseže svoj puni potencijal i doprinese ukupnom ekonomskom razvoju zemlje.


poslovnenovine.ba

DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top