skip to Main Content
Europska unija osniva zajedničku jedinicu za kibersigurnost
Europska-unija-osniva-zajednicku-jedinicu-za-kibersigurnost

Europska komisija je u srijedu, 23. lipnja, predstavila svoju viziju o osnivanju zajedničke europske jedinice za kibersigurnost koja će se baviti sve većim brojem ozbiljnih kiberincidenata koji utječu na javne usluge, poslovanje poduzeća i život građana u Europskoj uniji. Potreba za naprednim i koordiniranim odgovorima u području kibersigurnosti sve je veća zato što rastu broj, razmjeri i posljedice kibernapada, što uvelike utječe na našu sigurnost. Svi relevantni akteri u Uniji moraju biti spremni na zajednički odgovor i razmjenu relevantnih informacija prema načelu nužnog dijeljenja, a ne samo nužnog pristupa.
Kibersigurnost je jedan od glavnih prioriteta Komisije i temelj digitalne i povezane Europe. Porast kibernapada za vrijeme krize uzrokovane koronavirusom pokazao je koliko je važno zaštititi zdravstvene sustave i sustave skrbi, istraživačke centre i drugu kritičnu infrastrukturu. U tom području treba odlučno djelovati kako bi gospodarstvo i društvo EU-a bili otporni na buduće promjene.
Predložena zajednička jedinica za kibersigurnost prvi put je najavljena u političkim smjernicama predsjednice Ursule von der Leyen. Cilj je objediniti resurse i stručno znanje dostupno Uniji i njezinim državama članicama kako bi se učinkovito spriječilo, odvratilo i odgovorilo na masovne kiberincidente i kiberkrize. Djelovanja aktera u području kibersigurnosti, uključujući civilne aktere, tijela za izvršavanje zakonodavstva, diplomatsku zajednicu i sektor kiberobrane, te partnera iz privatnog sektora često su fragmentirana. Zajednička jedinica za kibersigurnost pružit će im virtualnu i fizičku platformu za suradnju: relevantne institucije, tijela i agencije EU-a zajedno s državama članicama postupno će graditi europsku platformu za solidarnost i pomoć u borbi protiv kibernapada velikih razmjera.
Europski okvir za upravljanje kibersigurnosnim krizama
Preporuka o osnivanju zajedničke jedinice za kibersigurnost važan je korak prema dovršetku uspostave europskog okvira za upravljanje kibersigurnosnim krizama. To je konkretan rezultat strategije EU-a za kibersigurnost i strategije EU-a za sigurnosnu uniju koji pridonosi sigurnom digitalnom gospodarstvu i društvu.
Cilj je da zajednička jedinica za kibersigurnost postane operativna do 30. lipnja 2022. te da se njezina uspostava u potpunosti dovrši godinu dana kasnije, do 30. lipnja 2023.
Zajednička jedinica za kibersigurnost djelovat će kao platforma za pružanje koordiniranog odgovora EU-a na kiberincidente i kiberkrize velikih razmjera te za pružanje pomoći u oporavku od takvih napada. Danas na razini Unije i njezinih država članica u takvim aktivnostima sudjeluju brojni subjekti iz raznih područja i sektora. Unatoč tome što se sektori razlikuju, često su izloženi istovjetnim prijetnjama, pa stoga postoji potreba za koordinacijom, razmjenom znanja, a i ranim upozorenjima.
Od sudionika će se tražiti da u okviru zajedničke jedinice za kibersigurnost osiguraju operativne resurse za uzajamnu pomoć (popis predloženih sudionika dostupan je ovdje). Zajednička jedinica za kibersigurnost omogućit će im da u stvarnom vremenu razmjenjuju primjere najbolje prakse i informacije o prijetnjama koje bi se mogle pojaviti u njihovim područjima. Usto će djelovati na operativnoj i tehničkoj razini u cilju dovršetka plana EU-a za odgovor na kiberincidente i kiberkrize koji se temelji na nacionalnim planovima te će osnovati i mobilizirati timove EU-a za brze kibersigurnosne reakcije. Nadalje, olakšavat će donošenje protokolâ za uzajamnu pomoć među sudionicima, razvijati nacionalne i prekogranične kapacitete za praćenje i otkrivanje, među kojima su i centri za sigurnosne operacije, i još mnogo toga.
Kibersigurnosni ekosustav Unije razgranat je i raznolik, a zahvaljujući zajedničkoj jedinici za kibersigurnost dionicima iz raznih zajednica i područja bit će dostupan zajednički prostor za suradnju, što će postojećim mrežama omogućiti da iskoriste svoj puni potencijal. To je rezultat rada koji je započet 2017. Preporukom o koordiniranom odgovoru na incidente i krize, tzv. Planom.
Izgradnja u četiri koraka
Komisija predlaže postupnu i transparentnu izgradnju zajedničke jedinice za kibersigurnost u četiri koraka te u suradnji s državama članicama i raznim subjektima koji djeluju u tom području. Cilj je da zajednička jedinica za kibersigurnost postane operativna do 30. lipnja 2022. te da se njezina uspostava u potpunosti dovrši godinu dana kasnije, do 30. lipnja 2023. Usluge tajništva u pripremnoj fazi pružat će Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA), a jedinica će biti smještena u Bruxellesu u blizini ureda Agencije i ureda tima za hitne računalne intervencije institucija, tijela i agencija EU-a (CERT-EU).
Ulaganja potrebna za osnivanje zajedničke jedinice za kibersigurnost osigurat će Komisija, prvenstveno u okviru programa Digitalna Europa. Sredstva će se upotrijebiti za izgradnju fizičke i virtualne platforme, uspostavu i održavanje sigurnih komunikacijskih kanala te poboljšanje sposobnosti otkrivanja prijetnji. Dodatna sredstva, prvenstveno ona namijenjena razvoju kapaciteta država članica za kiberobranu, mogu se staviti na raspolaganje iz Europskog fonda za obranu.

30

Vezani članci

Back To Top
Search