IDDEEA: Pušten u rad novi portal otvorenih podataka

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine objavila je puštanje u rad novog portala otvorenih podataka, koji će pružiti korisnicima širom Bosne i Hercegovine a i svijeta pristup velikom broju relevantnih informacija. Ovaj portal predstavlja jedinstven izvor podataka koji su dostupni svima, bez ikakvih ograničenja ili plaćanja.
 
Portal otvorenih podataka je dizajniran s ciljem da olakša pristup i upotrebu različitih vrsta podataka. Korisnici će moći pretraživati bazu podataka koja obuhvata širok spektar usluga, uključujući – informacije i podatke koji se vode u evidencijama o jedinstvenom matičnom broju, prebivalištu i boravištu državljana BiH, ličnim kartama, putnim ispravama, registrovanim motornim vozilima i dokumentima za registraciju, vozačkim dozvolama, registru novčanih kazni i prekršajnoj evidenciji, izrađenim karticama za digitalne tahografe i brodarske i pomorske iskaznice.
 
Cilj uspostave portala ODP IDDEEA BiH je provođenje osnovnih principa Zakona o slobodnom pristupu informacijama na nivou institucija BiH sa težnjom da se uspostavi proaktivna objava informacija kroz kontinuiranu samoinicijativnu objavu određenih vrsta informacija na internetskim stranicama Agencije u otvorenom obliku, koji podrazumijeva oblik datoteka koji je nezavisan od korištene platforme i bez ograničenja za ponovljenu upotrebu. Portal provodi i odredbe Direktive (EU) 2019/2024 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. godine o otvorenim podacima i ponovnoj upotrebi dokumenata javnog sektora.
 
Ovi podaci će biti dostupni u različitim formatima, što će omogućiti njihovu dalju analizu i upotrebu u istraživanjima, projektima ili donošenju informisanih odluka.
 
Portal otvorenih podataka promoviše transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim resursima. Kroz ovaj portal, građani će imati mogućnost da prate i analiziraju različite aspekte društva i javnih politika. Također, portal će omogućiti nevladinim organizacijama, istraživačima i novinarima da pristupe relevantnim informacijama koje će im pomoći u njihovom radu, stoji na sajtu IDDEEA BiH.
 
 
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH je uložila velike napore u organizaciji podataka kako bi osigurala njihovu tačnost i pouzdanost. Svi podaci na portalu otvorenih podataka su pažljivo provjereni i ažurirani kako bi korisnicima pružili najnovije informacije.
 
Također, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH će nastaviti da sarađuje sa relevantnim institucijama i organizacijama kako bi osigurala kvalitet i obuhvat podataka na portalu.
 
Otvoreni podaci su ključni za razvoj inovacija, istraživanja i efikasnog upravljanja. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH ima za cilj da pruži značajan doprinos u unapređenju transparentnosti i demokratizaciji informacija u BiH, navodi se u saopćenju IDDEEA-e.
 
ekapija.com
DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top