U vremenima kada postoji mnogo alata i strategija koje se mogu koristiti u poslovanju, kompanijama može biti izazovno odrediti na što se fokusirati kako bi postigle maksimalan povrat ulaganja.

Kako bi odgovorila na neka pitanja, Skynova je nedavno anketirala 1.000 vlasnika malih preduzeća koji su otkrili strategije i alate potrebne za izgradnju i rast njihovog poslovanja, piše Bug.

Male kompanije nemaju uvijek pristup istim resursima kao veće kompanije, a u ovom istraživanju otkrile su probleme s kojima se najviše susreću. Njih 35% ima problem s privlačenjem kupaca, 34% s povećanjem svijesti o brendu, a 33% sa upravljanjem radnim procesima.

Ipak, jedno je zajedničko velikim i malim poduzećima, a to je mogućnost korištenja društvenih mreža čijom se integracijom s drugim poslovnim funkcijama može poboljšati učinkovitost u poslovanju, navodi se u istraživanju.

Kako bi se ta mogućnost maksimizirala potreban je odabir prave društvene mreže tj. alata koji odgovaraju prirodi konkretnog posla i služe potrebama poslovanja. Preko 30% anketiranih vlasnika malih preduzeća reklo je da Facebook ima najveći utjecaj na rast njihovog poslovanja.

seebiz