Kako se pravi plavi kamen

kako-se-pravi-plavi-kamen

Plavi kamen je neorgansko jedinjenje bakar II sulfata i predstavlja najvažniju so bakra. Svoju primenu pronašao je u mnogim procesima, pa se tako koristi u galvanostegiji, u električnim baterijama, u industriji boja, posebno izradu zelenih pigmenata, ali i u štampanju pamučnih tkanina, za impregnaciju drveta, a pomešan sa krečnim mlekom, upotrebljava se i kao fungicid. Bordovska čorba Bordovska čorba je izvanredan fungicid i baktericid koji se koristi za prskanje vinove loze, voćaka, povrtarskih i dekorativnih biljaka, pogodan je prskanje paradajza i zaštitu vinove loze i daje izvanredne rezultate. Plavi kamen odnosno bakar sulfat- sastojak koji se koristi za pripremu bordovske čorbe. Koja se koristi preventivno u zdravom načinu gajenja voća i povrća. Primjenjuje se u različitim periodima godine i dobro prijanja za objekat koji se tretira. Bordovska čorba se takođe koristi i u organskoj proizvodnji. Plavi kamen se dobija na nekoliko načina: Otpaci bakara zagrevanjem sa sumporom u plamenoj peći daje bakar I sulfid, koji se na vazduhu oksiduje u sulfat.Može se dobiti i raspršavanjem razblažene sumporne kiseline na bakarne otpatke u tornju obložnim olovom uz prisustvo vazduha. Dobija se i prženjem sulfidnih ruda bakra, pri čemu se bakar, ali i prisutno gvožđe oksiduju, pa se razdvajaju uz pomoć sumporne kiseline. Ipak, razdvajanje nije potpuno, pa plavi kamen sadrži i primese ovog drugog oksida. Čist sulfat se dobija u laboratoriji reakcijom kuprioksida sa sumpornom kiselinom, a potom kristalizacijomKompanija Jugo -Impex u okviru svoje ponude ima eksplandirane bakarne granule koje imaju primenu imaju u proizvodnji bakarnih soli. Njihova struktura proizvedena po strogo propisanoj proceduri omogućava da se dobije velika količina bakar sulfata odnosno plavog kamena.

DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top