[foto: Točka Na I Media]

Končar – Digital d.o.o. potpisao je ugovor o kupoprodaji 75 posto vlasničkih udjela u društvima Kodeks Sistemske Integracije d.o.o. i EXA Globe d.o.o. Kupoprodajnim ugovorom definirane su uvjeti i pravne radnje koje je prodavatelj dužan ispuniti za zaključenje transakcije i preuzimanje vlasničkih udjela od strane Končar – Digitala, navodi se u priopćenju objavljenom putem Zagrebačke burze.

U skladu sa strateškim opredjeljenjem Končara za ubrzani rast poslovanja na osnovi razvoja i primjene digitalnih tehnologija navedenom akvizicijom Končar – Digital jača vlastite kompetencije i širi portfelj svojih proizvoda, usluga i digitalnih rješenja u područjima elektroenergetike, elektromobilnosti, kritične i urbane infrastrukture.

Končar – Elektroindustrija d.d. će o svim bitnim činjenicama vezanim uz preuzimanje vlasničkih udjela u društvima Kodeks Sistemske Integracije d.o.o. i EXA Globe d.o.o., a koje bi se mogle odraziti na poslovanje Grupe Končar, pravovremeno izvješćivati investicijsku javnost, navodi se u priopćenju.