Krenula javna rasprava o planovima za dodjelu RF spektra za 5G mreže

0
krenula-javna-rasprava-o-planovima-za-dodjelu-rf-spektra-za-5g-mreze

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) pokrenula je javnu raspravu o prijedlogu Informacijskog memoranduma te o prijedlozima planova dodjele za frekvencijske pojaseve 700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz. Ovi frekvencijski pojasevi određeni su kao temeljni pojasevi za implementaciju 5G mreža.
HAKOM je odlučio da će se za dodjelu prava uporabe za navedene frekvencijske pojaseve provesti postupak javne dražbe, a u tu svrhu izrađen je Informacijski memorandum u kojem su navedeni sažeti prijedlozi uvjeta i zahtjeva koje će sadržavati Odluka o raspisivanju javne dražbe.
U izradi okvira javne dražbe, sadržanog u Informacijskom memorandumu, HAKOM je u obzir uzeo i ciljeve Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine, koji je usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030.Advertisement