skip to Main Content
Nacrt Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. u javnoj raspravi
Nacrt-strategije-digitalne-hrvatske-za-razdoblje-do-2032.-u-javnoj-raspravi

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva kao stručni nositelj izrade Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine, pokrenuo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije koji obuhvaća četiri prioritetna područja: digitalna tranzicija gospodarstva, digitalizacija javne uprave i pravosuđa, razvoj širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža te razvoj digitalnih kompetencija i digitalnih radnih mjesta. Građani se mogu uključiti do 28. listopada i svojim komentarima sudjelovati u kreiranju jasnih i konkretnih ciljeva za digitalnu transformaciju Hrvatske u sljedećih deset godina. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: Nacrt prijedloga Strategije digitalne Hrvatske 2032. Središnji državni ured pozvao je da se u izradu Strategije digitalne Hrvatske uključe relevantna tijela državne uprave, udruge, visokoškolske ustanove akademske zajednice, udruženja gospodarskih subjekata na području digitalizacije. Pozivu se odazvalo 40 institucija, ministarstava, središnjih državnih ureda, udruga i sekcija gospodarskih udruženja s više od 140 članova koji su, kako se navodi u priopćenju, “vrlo aktivno i produktivno doprinijeli izradi Nacrta prijedloga Strategije” djelujući kroz Stručnu radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine. “Tako je ostvarena sinergijska uključivost javnog i privatnog sektora, ali i akademske zajednice i relevantnih udruga u proces donošenja dokumenta koji je od nacionalne strateške važnosti”, navodi Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. “Proces digitalne transformacije društva događa se u svim područjima života, no ključno je da iz vida ne izgubimo da njen cilj treba biti bolji život svih građana, konkurentnije gospodarstvo i svima jednostavno dostupna državna uprava. Na svima nama je da zajednički usmjeravamo procese i upravljamo njima kako bi se Hrvatska razvijala, a ova Strategija digitalne Hrvatske 2032. treba dati odgovore na pitanja kako da to postignemo u području digitalizacije” .

37

Vezani članci

Back To Top
Search