Omogućena posjeta Poslanikovoj džamiji putem virtuelne stvarnosti

0
Kompleks Kralja Fahda je saudijska državna institucija koja je koristeći mapiranje od 360 stepeni omogućila pristup Poslanikovoj džamiji u Medini u virtuelnoj stvarnosti.
Ovaj projekat je omogućio i virutelnu posjetu Poslanikovoj džamiji u Medini, gdje se jednostavnim kretanjem može proći kroz džamiju u kojoj je sahranjen Muhammed a.s.
Osim toga posjetitelj se može informisati o onome što vidi u virtuelnoj posjeti kroz informacije na engleskom i na arapskom jeziku.
Al-Masjid an-Nabawī ili Poslanikova džamija je druga džamija koju je u Medini sagradio Muhammed a.s i jedna je od najvećih džamija. Smatra se za jedno od tri sveta mjesta u Islamu, a u njenoj izgradnji je lično učestvovao Božiji poslanik. Prva je građevina na Arapskom poluostrvu koja je dobila električno osvjetljenje.
Virtuelna posjeta je dostupna na OVOM LINKU.