Početak rada integriranog onlajn sistema za registraciju poslovnih subjekata u FBiH

Promocija integriranog i onlajn sistema za registraciju poslovnih subjekata za FBiH bit će održana u utorak, 4. jula u Travniku, u prvom Općinskom sudu koji počinje s primjenom tog digitalnog rješenja.
 
U sklopu aktivnosti s Vladom Federacije BiH, LIFE Projekat je pružio tehničku pomoć ministarstvima, uključujući i Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Generalni sekretarijat Vlade FBIH, Federalnu poreznu upravu, te 10 općinskih sudova u procesu digitalne transformacije registracijskog postupka u FBIH.
 
Riječ je o sveobuhvatnom pristupu kojim je omogućen pregled i unapređenje zakonskog okvira s ciljem omogućavanja digitiziranja postupka, kao i kreiranja programskog (software) rješenja. Sam sistem ne podrazumijeva samo postupak registracije, već kreira i osnovu za dalju digitalnu transformaciju s obzirom na to da se u potpunosti oslanja na postojeću infrastrukturu za interoperabilnost i rješenja vezana za upotrebu elektroničkog potpisa.
 
LIFE Projekat je podržao institucije na svim nivoima vlasti u BiH s ciljem jačanja konkurentnosti i razvoja privatnog sektora. Dosadašnjim aktivnostima, reformski procesi su doprinijeli prilivu 50 mill KM novih investicija/reinvesticija, kreiranju 521 radnog mjesta, te više od 13 mil KM ušteda privatnom sektoru kroz racionaliziranje administrativnih postupaka.
 
 
Projekat implementira Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svjetske banke, a finansiran je od švicarskog Sekretarijata za ekonomske poslove. Vrijednost Sistema za registraciju u FBiH je 2,3 mil KM, saopćeno je iz Federalnog ministarstva pravde.
DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top