Prečaci za Gmail tipkovnicu koje bi svaki korisnik trebao znati!

precaci-za-gmail-tipkovnicu-koje-bi-svaki-korisnik-trebao-znati!

S obzirom na ogroman broj korisnika koji koriste ovu uslugu širom svijeta, Gmail je s vremenom postao najčešće korištenja usluga e-pošte za mnoge korisnike. Točnije, daleko više korisnika koriste Gmail i za svoje osobne i za profesionalne račune e-pošte. Lako je vidjeti zašto je to tako, pogotovo kada pogledate sve fantastične značajke i mogućnosti automatizacije koje Gmail nudi svojim korisnicima.

Gmail je prepun značajki, a kako biste dodatno unaprijedili svoje mogućnosti korištenja Gmail-a, ne bi bilo na odmet znati barem neke od prečaca o kojima ćemo govoriti u nastavku članka, a koji su to kako bi dodatno olakšali korištenje Gmail pružatelja usluga.

Mala napomena: Kako biste mogli koristiti bilo koji od prečaca tipkovnice u Gmailu, morat ćete omogućiti korištenje istih tih prečaca odlaskom na “Postavke -> Vidi sve postavke -> Tipkovnički prečaci“, odnosno ”Settings -> See All Settings -> Keyboard Shortcuts”. Prečaci o kojima ćemo govoriti odnose se na Windows i macOS.

gmail

Prečaci za kreiranje poruka i za razgovor

 • C – stvaranje e-poruke.
 • Shift+C – stvaranje nove e-poruke unutar novog prozora.
 • Enter ili tipka O – otvaranje e-poruke.
 • N – otvaranje sljedeće poruke u već otvorenom razgovoru.
 • P – Prošla poruka u otvorenom razgovoru.
 • Shift+ Escape – Fokus na glavni prozor.
 • Escape – Fokus na posljednji razgovor ili na stvaranje poruke.
 • Ctrl+ točka (.) (na macOS je to Command + točka)– napredak prema idućem razgovoru ili stvaranju poruke.
 • Ctrl+ zarez (,) (na macOS je to Command + zarez) – vraćanje na prethodni razgovor ili stvaranje poruke.
 • Ctrl+ Enter (Command i Enter na macOS) – slanje poruke.
 • Ctrl+Shift+C (Command+Shift+C) – dodavanje cc primatelja poruke.
 • Ctrl+Shift-B (Command+Shift+B) – dodavanje bcc primatelja poruke.
 • Ctrl+Shift+F (Command+Shift-F) – dodavanje dodatnih obilježja.
 • Ctrl + K (Cmnd + K) – umetanje poveznice.
 • Cmnd + točka zarez (;) – prijelaz na sljedeću riječ koja je pogrješno napisana (samo za macOS)
 • Ctrl + M (Cmnd + M) – otvaranje prijedloga za riječi.
 • / – pretraživanje e-pošte (ovo vrijedi i za Windows i za macOS).
 • Q – isto tako vrijedi i za macOS i za Windows – pretraživanje kontakata unutar razgovora.
 • Točka (.) – isto za macOS i za Windows OS – otvaranje izbornika sa ”dodatnim akcijama” ili ”More Actions”.
 • V – Otvaranje izbornika ”Move To”, vrijedi i za macOS i za Windows.
 • L – Otvaranje izbornika ”Label As”, vrijedi i za macOS i za Windows.
 • ? – otvaranje prečaca za pomoć u vezi tipkovnice, vrijedi i za Windows i za macOS.
 • G+N – prijelaz na iduću stranicu, vrijedi i za macOS i za Windows OS.
 • G+P – prijelaz na prošlu stranicu, vrijedi i za macOS i za Windows.
 • U – vraćanje na popis razgovora, odnosno poruka.
 • K – Noviji razgovori, vrijedi i za macOS i za Windows.
 • J – Vraćanje na starije poruke, vrijedi i za macOS i za Windows.

Backtick (`, dobivate ga ako u isto vrijeme pritisnete tipke AltGr i broj 7) – vraćanje na idući odjeljak u pretincu pošte. Vrijedi i za macOS i za Windows.

 • # – Prebacivanje razgovora u smeće. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • V – Prebacivanje razgovora u drugačiji direktorij. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • S – Dodavanje zvjezdice na bilo koju e-poruku. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • ! – označavanje bilo koje poruke kao spam-a. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • R – Odgovaranje pošiljatelju. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Shift+R – Odgovaranje na poruke u novom prozoru. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • A – Odgovaranje svim pošiljateljima. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Shift+A – Odgovaranje svim pošiljateljima u novom prozoru. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • F – Prosljeđivanje poruke. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Shift + F – Prosljeđivanje poruke u novome prozoru. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Shift + I – Označavanje poruke kao da su pročitane. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Shift + U – Označavanje poruke kao da je nepročitana. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Shift + N – Ažuriranje  trenutnog razgovora. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Plus (+) – Označavanje poruke kao važne. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Minus (-) – Označavanje poruke kao da nisu važne. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • B – Stavljanje razgovora na ”spavanje”. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Točka zarez (;) – Širenje razgovora. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Dvotočje (:) – Zatvaranje razgovora. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • G+A – Otvaranje direktorija ”All Mail”. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • G+S – Otvaranje direktorija ”Starred”. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • G+C – Otvaranje kontakata. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • G+D – Otvaranje predložaka ili ”Drafts”.
 • G+L – Prebacivanje pokazivača na tražilicu. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • G+I – Vraćanje u ”Inbox”. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • G+T – Prebacivanje na poslanu poštu. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • G+K – Prebacivanje na Zadatke. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Ctrl+Shift+5 (Cmnd+Shift+5) – Prethodna veličina slova.
 • Ctrl+Shift+5 (Cmnd+Shift+5) – Iduća veličina slova.
 • Ctrl+Shift+Minus (Cmnd+Shift+Minus) – Umanjivanje veličine teksta.
 • Ctrl+Shift+Plus (Cmnd+Shift+Plus) – Uvećavanje veličine teksta.
 • Ctrl+B (Cmnd+B) – Podebljavanje veličine slova.
 • Ctrl+I (Cmnd+I) – Stavljanje slova pod ”Italic”.
 • Ctrl+U (Cmnd+U) – Podcrtavanje veličine slova.
 • Ctrl+Shift+7 (Cmnd+Shift+7) – Numeriranje popisa.
 • Ctrl+Shift+8 (Cmnd+Shift+8) – Stavljanje točkica za popis, takozvani ”Bullet”.
 • Ctrl+Shift+9 (Cmnd+Shift+9) – Navođenje citata.
 • Ctrl+[ (Cmnd+[) – Manje uvlačenje teksta.
 • Ctrl+ ] (Cmnd+]) – Dodatno uvlačenje teksta.
 • Ctrl+Shift+L (Cmnd+Shift+L) – Usklađivanje prema lijevo.
 • Ctrl+Shift+E (Cmnd+Shift+E) – Usklađivanje prema sredini.
 • Ctrl+Shift+R (Cmnd+Shift+R) – Usklađivanje teksta prema desno.pcchip.hr

DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top