skip to Main Content
Prečaci za Gmail tipkovnicu koje bi svaki korisnik trebao znati!
Precaci-za-gmail-tipkovnicu-koje-bi-svaki-korisnik-trebao-znati!

S obzirom na ogroman broj korisnika koji koriste ovu uslugu širom svijeta, Gmail je s vremenom postao najčešće korištenja usluga e-pošte za mnoge korisnike. Točnije, daleko više korisnika koriste Gmail i za svoje osobne i za profesionalne račune e-pošte. Lako je vidjeti zašto je to tako, pogotovo kada pogledate sve fantastične značajke i mogućnosti automatizacije koje Gmail nudi svojim korisnicima.

Gmail je prepun značajki, a kako biste dodatno unaprijedili svoje mogućnosti korištenja Gmail-a, ne bi bilo na odmet znati barem neke od prečaca o kojima ćemo govoriti u nastavku članka, a koji su to kako bi dodatno olakšali korištenje Gmail pružatelja usluga.

Mala napomena: Kako biste mogli koristiti bilo koji od prečaca tipkovnice u Gmailu, morat ćete omogućiti korištenje istih tih prečaca odlaskom na “Postavke -> Vidi sve postavke -> Tipkovnički prečaci“, odnosno ”Settings -> See All Settings -> Keyboard Shortcuts”. Prečaci o kojima ćemo govoriti odnose se na Windows i macOS.

gmail

Prečaci za kreiranje poruka i za razgovor

 • C – stvaranje e-poruke.
 • Shift+C – stvaranje nove e-poruke unutar novog prozora.
 • Enter ili tipka O – otvaranje e-poruke.
 • N – otvaranje sljedeće poruke u već otvorenom razgovoru.
 • P – Prošla poruka u otvorenom razgovoru.
 • Shift+ Escape – Fokus na glavni prozor.
 • Escape – Fokus na posljednji razgovor ili na stvaranje poruke.
 • Ctrl+ točka (.) (na macOS je to Command + točka)– napredak prema idućem razgovoru ili stvaranju poruke.
 • Ctrl+ zarez (,) (na macOS je to Command + zarez) – vraćanje na prethodni razgovor ili stvaranje poruke.
 • Ctrl+ Enter (Command i Enter na macOS) – slanje poruke.
 • Ctrl+Shift+C (Command+Shift+C) – dodavanje cc primatelja poruke.
 • Ctrl+Shift-B (Command+Shift+B) – dodavanje bcc primatelja poruke.
 • Ctrl+Shift+F (Command+Shift-F) – dodavanje dodatnih obilježja.
 • Ctrl + K (Cmnd + K) – umetanje poveznice.
 • Cmnd + točka zarez (;) – prijelaz na sljedeću riječ koja je pogrješno napisana (samo za macOS)
 • Ctrl + M (Cmnd + M) – otvaranje prijedloga za riječi.
 • / – pretraživanje e-pošte (ovo vrijedi i za Windows i za macOS).
 • Q – isto tako vrijedi i za macOS i za Windows – pretraživanje kontakata unutar razgovora.
 • Točka (.) – isto za macOS i za Windows OS – otvaranje izbornika sa ”dodatnim akcijama” ili ”More Actions”.
 • V – Otvaranje izbornika ”Move To”, vrijedi i za macOS i za Windows.
 • L – Otvaranje izbornika ”Label As”, vrijedi i za macOS i za Windows.
 • ? – otvaranje prečaca za pomoć u vezi tipkovnice, vrijedi i za Windows i za macOS.
 • G+N – prijelaz na iduću stranicu, vrijedi i za macOS i za Windows OS.
 • G+P – prijelaz na prošlu stranicu, vrijedi i za macOS i za Windows.
 • U – vraćanje na popis razgovora, odnosno poruka.
 • K – Noviji razgovori, vrijedi i za macOS i za Windows.
 • J – Vraćanje na starije poruke, vrijedi i za macOS i za Windows.

Backtick (`, dobivate ga ako u isto vrijeme pritisnete tipke AltGr i broj 7) – vraćanje na idući odjeljak u pretincu pošte. Vrijedi i za macOS i za Windows.

 • # – Prebacivanje razgovora u smeće. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • V – Prebacivanje razgovora u drugačiji direktorij. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • S – Dodavanje zvjezdice na bilo koju e-poruku. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • ! – označavanje bilo koje poruke kao spam-a. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • R – Odgovaranje pošiljatelju. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Shift+R – Odgovaranje na poruke u novom prozoru. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • A – Odgovaranje svim pošiljateljima. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Shift+A – Odgovaranje svim pošiljateljima u novom prozoru. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • F – Prosljeđivanje poruke. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Shift + F – Prosljeđivanje poruke u novome prozoru. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Shift + I – Označavanje poruke kao da su pročitane. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Shift + U – Označavanje poruke kao da je nepročitana. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Shift + N – Ažuriranje  trenutnog razgovora. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Plus (+) – Označavanje poruke kao važne. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Minus (-) – Označavanje poruke kao da nisu važne. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • B – Stavljanje razgovora na ”spavanje”. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Točka zarez (;) – Širenje razgovora. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Dvotočje (:) – Zatvaranje razgovora. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • G+A – Otvaranje direktorija ”All Mail”. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • G+S – Otvaranje direktorija ”Starred”. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • G+C – Otvaranje kontakata. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • G+D – Otvaranje predložaka ili ”Drafts”.
 • G+L – Prebacivanje pokazivača na tražilicu. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • G+I – Vraćanje u ”Inbox”. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • G+T – Prebacivanje na poslanu poštu. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • G+K – Prebacivanje na Zadatke. Vrijedi i za macOS i za Windows.
 • Ctrl+Shift+5 (Cmnd+Shift+5) – Prethodna veličina slova.
 • Ctrl+Shift+5 (Cmnd+Shift+5) – Iduća veličina slova.
 • Ctrl+Shift+Minus (Cmnd+Shift+Minus) – Umanjivanje veličine teksta.
 • Ctrl+Shift+Plus (Cmnd+Shift+Plus) – Uvećavanje veličine teksta.
 • Ctrl+B (Cmnd+B) – Podebljavanje veličine slova.
 • Ctrl+I (Cmnd+I) – Stavljanje slova pod ”Italic”.
 • Ctrl+U (Cmnd+U) – Podcrtavanje veličine slova.
 • Ctrl+Shift+7 (Cmnd+Shift+7) – Numeriranje popisa.
 • Ctrl+Shift+8 (Cmnd+Shift+8) – Stavljanje točkica za popis, takozvani ”Bullet”.
 • Ctrl+Shift+9 (Cmnd+Shift+9) – Navođenje citata.
 • Ctrl+[ (Cmnd+[) – Manje uvlačenje teksta.
 • Ctrl+ ] (Cmnd+]) – Dodatno uvlačenje teksta.
 • Ctrl+Shift+L (Cmnd+Shift+L) – Usklađivanje prema lijevo.
 • Ctrl+Shift+E (Cmnd+Shift+E) – Usklađivanje prema sredini.
 • Ctrl+Shift+R (Cmnd+Shift+R) – Usklađivanje teksta prema desno.pcchip.hr

140

Vezani članci

Back To Top
Search