Za integrisani informatički sistem kantonalne bolnice u Livnu predviđeno 1,35 mil KM, raspisan tender

0

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ je raspisalo javni poziv za implementaciju integrisanog i poslovnog bolničkog sistema i kupovinu informatičke opreme.

Nabavka čija je vrijednost procijenjena na 1,35 mil KM je podijeljena na dva lota,a kako je navedeno nije predviđeno zaključenje okvirnog sporazuma. Uz implementaciju informatičnog sistema planirano je i jednogodišnje održavanje.Mjesto pružanja usluga/isporuke robe je Županijska bolnica “Dr. fra Mihovil Sučić” u Livnu.
 
Od opreme planirana je nabavka servera, računara, rack ormara i konzola, monitora i ostalo.

Ponude se trebaju dostaviti do 12. septembra, a detalji su OVDJE.

Advertisement