Na današnji dan 1977. godine je osnovan Radio Visoko

0

Radio Visoko je 26. jula 1977. godine, u tačno 10 sati, počeo sa emitiranjem programa u sastavu Centra za informisanje i dokumentaciju opštine Visoko.

Četiri godine kasnije, 1981. godine dotadašnji predajnik sa 100 W zamijenjen je predajnikom sa 1 kW.U samom početku radijski program je emotivan tri dana u sedmici, kasnije šest dana, pa kasnije svakodnevno. Prvi direktor je bio Živojin Žalica, urednik Muhamed Salčinović, novinari Gordana Ivetić i Muris Konjićanin, muzički urednik Mladen Markić, dok je tonski realizator bio Fuad Mulahasanović.