skip to Main Content
Regulator objašnjava dodjeljivanje dozvola za TV u Srbiji

Regulatorno tijelo za elektronske medije Srbije (REM) dalo je detaljno objašnjenje zašto je postojećim emiterima dodijelilo četiri nacionalne zemaljske TV dozvole .

U saopštenju je prvo potvrđeno da svih 14 kandidata za četiri licence ispunjava uslove navedene u tenderskoj dokumentaciji.

U nastavku se navodi: „Prilikom odlučivanja kojim podnosiocima zahtjeva će izdati dozvole, Vijeće regulatora je uzelo u obzir sve činjenice koje bi uticale na postizanje većeg kvaliteta i raznovrsnosti sadržaja i uporedno-kvalitativnom analizom ispunjenosti kriterijumi, došli do zaključka da će kandidati biti TV Pink, Nacionalna Happy TV, Prva i TV B92, u većoj meri od ostalih prijavljenih, opravdavaju postojanje višestrukih pogodnosti za gledaoce širom Republike, prvenstveno kroz cilj i pravovremeni pristup prenošenju informacija, kroz sopstvenu produkciju programskog sadržaja kao dokaz ukupnih produkcijskih mogućnosti i raznovrsnosti programskih žanrova koji se nude na način da zadovolje potrebe najšire publike. publiku i jačanje medijskog pluralizma.

“Pri donošenju odluke Vijeće je uzelo u obzir i činjenicu o dosadašnjem radu četiri podnosioca prijave i njihovoj ekonomskoj isplativosti, kao i činjenicu da su program emitovali od 2006. godine i da su u 2015. godini u potpunosti ispunili način i terminski plan. prelaska sa analognog na digitalno emitovanje i distribucije programa (proces digitalizacije) i uložena sredstva za tehnološki iskorak ka digitalnoj transformaciji.

“Vijeće je posebno cijenilo garancije koje su podnosioci zahtjeva dali u prijedlogu elaborata programa, koji će postati sastavni dio izdate dozvole, da će u narednom periodu dodatno unaprijediti postojeći program, baviti se važnim društvenim pitanjima, radom zaštititi medijski pluralizam i biti otvoren za različita mišljenja. Argumentima i idejama u cilju podsticanja najšireg društvenog dijaloga i doprinosa daljem unapređenju medijskih standarda u oblasti informisanja, kulture i obrazovanja.

„Imajući u vidu sve navedeno, Savjet je donio odluku potrebnom većinom glasova, u skladu sa članom 96. Zakona o elektronskim medijima“.

Broadband TV News napominje da je odluka REM-a da dodeli licence oštro kritikovana. Sva četiri dobitnika podržavaju Vladu Srbije i odluka regulatora je konačna.

Vezani članci

Back To Top
Search