1.000 aktivnih kompanija u svemirskim preduzećima

0
1.000-aktivnih-kompanija-u-svemirskim-preduzecima

U izveštaju Evrosvemirske opservatorije navodi se da je više od 1.000 “newspace” kompanija aktivno uključeno u svemirsku i svemirsku industriju. Ovi brojevi ne uključuju takozvane nizvodne sektore.

Štaviše, podaci pokazuju da ukupna sveža sredstva prikupljena od strane ovih 1.000 premašuju 48 milijardi dolara (44,5 milijardi evra).Podaci pokazuju da američke i kanadske kompanije čine oko 404 preduzeća sa 32,7 milijardi dolara sredstava koja su im priložena. Evropa čini 372 kompanije sa 9,5 milijardi dolara finansiranja.

Autor izveštaja Pjer Lajnet kaže da je ritam novih formacija kompanija zapravo opao od vrhunca 2018. godine. Također izražava zabrinutost da bi neuspjehom Virgin Orbita – i povezanim gubicima većim od milijardu dolara – njegova sudbina mogla zadesiti i druge kompanije u narednim godinama.

Također je oprezan da bi neki od tih novih poslova mogli pretrpjeti rizike od prenatrpanosti u svojim sektorima kao i onoga što on opisuje kao “strukturno potfinansiranje”.

Lionnetovo područje najvećeg rizika je sektor lansiranja satelita i on broji 70 kompanija na svojoj “listi hapšenja” sa povezanim gubicima “u pustoši lošeg upravljanja” koji premašuju 1,2 milijarde dolara.