Portugal pay-TV pretplatnici porasli za 3,1% Y-o-Y u 3Q 2022

Anacom: Pay-TV servis za distribuciju signala – 3. kvartal 2022.

  • TV pretplatnici porasli su za 3,1%, a 95,7% domaćinstava koristi ovu uslugu.

U trećem kvartalu 2022. godine (3Q2022), 95,7% domaćinstava imalo je pay-TV (PTV) uslugu distribucije signala, što je za 2,7 procentnih poena više u odnosu na isti kvartal prošle godine.

4,5 miliona ljudi pretplatilo se na uslugu distribucije signala Pay-TV, 134 hiljade (+3,1%) više nego u istom periodu prošle godine. Stopa rasta bila je niža nego prethodnih godina (+3,2% u 3Q2021 i +4,1% u 3Q2020).

Optička vlakna sa 60% pretplatnika na pay-TV

Usluga je porasla zbog ponuda podržanih na optičkim vlaknima (FTTH), koje su registrovale 265 hiljada pretplatnika više nego prethodne godine (+11,0%), dostigavši 2,7 miliona pretplatnika. Ovaj rast je rezultat ne samo dodavanja novih kupaca, već i prelaska na FTTH korisnika koji su prethodno bili podržani na drugim mrežama.

FTTH je glavni oblik pristupa ovoj usluzi od 2018. godine. Do kraja 3Q2022, FTTH je predstavljao 59,9% ukupnih pretplatnika, zatim kablovsku televiziju (28,4%), satelitsku TV – DTH (8,3%) i ADSL (3,3%).

Stambeni pay-TV pretplatnici predstavljali su 89% od ukupnog broja pretplatnika

Do kraja trećeg kvartala 2022. godine, broj stambenih pretplatnika usluge distribucije signala Pay-TV dostigao je 4,0 miliona, 111 hiljada (+2,9%) više nego u prethodnom kvartalu i predstavljao je 89,1% ukupnih pretplatnika.

Nerezidencijalni pretplatnici dostigli su 485 hiljada (10,9% od ukupnog broja), a zabilježili su međugodišnji rast od 4,9%.

Dionice davaoca

Do kraja 3Q2022, MEO je bio provajder sa najvećim udelom pretplatnika na Pay-TV servis za distribuciju signala (41,0%), zatim NOS Grupa (37,2%), Vodafone (18,7%) i NOWO (3,0%). Vodafone i MEO su bili provajderi koji su, u neto smislu, privukli najviše pretplatnika u odnosu na isti period prošle godine, pri čemu su njihove akcije porasle za 0,7 odsto, odnosno 0,4 odsto. S druge strane, akcije NOS Grupe (-0,8 p.p.) i NOWO (-0,3 p.p.) su se smanjile.

U stambenom segmentu najveći udio imao je MEO (39,4%), a slijede NOS grupa (38,3%), Vodafone (18,9%) i NOWO (3,3%). Dionice Vodafona i MEO-a porasle su (+0,6 p.p. i +0,4 p.p., respektivno), dok su dionice NOS Grupe i NOWO-a smanjene (-0,7 i -0,3 p.p., respektivno).

Nivo koncentracije, mjeren Herfindahl-Hirschmanovim indeksom, iako visok, neznatno se smanjio u odnosu na isti period prošle godine. Trenutni trend ka nižoj koncentraciji počeo je 2013. godine, a lansiranje Vodafone ponude za trostruku igru podržano je na FTTH-u. Međutim, od 2015. godine nije bilo značajnih promjena u koncentraciji.

DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top