skip to Main Content
Pretplatnici Airtel Digital TV-a pali za 39.000 u 1. kvartalu 2023. godine

Baza korisnika digitalne televizije na 15,9 Mn u Q4’23

GURUGRAM, Indija — Bharti Airtel Limited (“Bharti Airtel” ili “Kompanija”) danas je objavio svoje revidirane konsolidovane rezultate za četvrti kvartal koji se završava 31. marta 2023. godine.

Digitalne TV usluge

Digitalna televizija nastavlja da konsoliduje svoju snažnu tržišnu poziciju sa bazom kupaca od 15,9 miliona na kraju kvartala. Strategija kompanije da ponudi pojednostavljene cene i diferencirano konvergentno iskustvo kako bi pridobila kupce visoke vrednosti dovela je do povećanja tržišnog udela usred makro izazova.

                  Unit Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22                  ----- ------ ------ ------ ------ ------ Digital TV Customers       000's 15,946 15,985 15,771 15,705 16,028 Net additions           000's   -39   214   66  -322  -178 Average Revenue Per User (ARPU)   Rs   153   154   155   158   157 Average Revenue Per User (ARPU)   US   1.9   1.9   1.9   2.0   2.1 Monthly Churn             %  2.3%  2.0%  2.3%  2.4%  1.7%
46

Vezani članci

Back To Top
Search