skip to Main Content
RTL Group prodaje udio u BroadbandTV

RTL Group je najavila da je dovršila prodaju svog celokupnog udela u BroadbandTV-u sa sedištem u Vancouveru kompaniji BBTV Holdings Inc, koja je stupila na snagu 28. oktobra, za 102 miliona evra (158,8 miliona američkih dolara).

Prodaja je u skladu s strategijom RTL Grupe s tri prioriteta – jezgra, rast, savezi i partnerstva – koja uključuje kontinuirani pregled portfelja Grupe i rast njene europske digitalne imovine u područjima streaminga, tehnologije oglašavanja i digitalnog videa.

2013. godine RTL Grupa je stekla 51% udjela u BroadbandTV za 27 miliona eura. Nakon ove početne investicije, RTL Grupa uložila je dodatni kapital u BroadbandTV u iznosu od 19,8 miliona eura (30,9 miliona USD) u obliku konvertibilnih novčanica.

Te će bilješke, uključujući obračunate kamate, biti zamijenjene novom zadužnicom novonastalog entiteta BBTV Holdings Inc. s datumom dospijeća u decembru 2021. godine.

84

Vezani članci

Back To Top
Search