Türk Telekom TV Home pretplatnici pali 15k u 1Q 2023

0

Türk Telekom Grupa objavila je finansijske i operativne rezultate za prvi kvartal 2023. godine.

1. kvartal 2023. godine Operativni detaljiUkupan broj pretplatnika opao je na 52,5 miliona uz neto gubitak od 254K tokom kvartala, uglavnom zbog uticaja zemljotresa na performanse neto dodavanja u svim segmentima, ali i zbog stalnog pada u bazi fiksnih glasovnih korisnika.

Fiksna širokopojasna baza ostala je ravna QoQ na 14,8 mn, izgubivši 26.000 pretplatnika na neto osnovi i zabilježivši kontrakciju prvi put više od decenije. Očekujemo pad broja fiksnih internet korisnika u narednim kvartalima, jer se popunjenost u provincijama potresa vremenom preoblikuje. U srednjoročnoj dinamici pretplatnika trebalo bi ponovo da ponude pozitivne izglede sa još uvek relativno niskim nivoom penetracije i nastavkom snažnog zamaha rasta u proteklim godinama. Rast fiksnog interneta ARPU nastavio je svoj trend rasta peti uzastopni kvartal, dostigavši 41,2% YoY.

Pretplatnici na vlakna porasli su na 11,8 miliona sa 293K kvartalnim neto dodacima. Broj FTTC pretplatnika dostigao je 8,2 mn, dok se broj FTTH/B pretplatnika povećao na 3,6 mn. Udio pretplatnika vlakana u našoj fiksnoj širokopojasnoj bazi povećao se na 79,8% sa 71,2% YoY.

Dužina kablovske mreže povećala se na 410K km od Q1’23 sa 403K km od Q4’22 i 372K km od Q1’22. Mreža vlakana pokrivala je 31,6 miliona domaćinstava do kraja Q1’23 u poređenju sa 31,4 miliona u odnosu na Q4’22 i 30,6 mn od Q1’22. FTTC homepass je bio 20,9 mn, dok je FTTH/B homepass povećan na 10,7 mn.

Mobilni portfolio je neznatno porastao na 25,6 miliona dodavanjem 112K net-pretplatnika u prvom kvartalu 23. godine, zahvaljujući robusnim performansama u postpejd segmentu koji je stekao 294K novih kupaca, dok je pripejd segment izgubio 182.000 pretplatnika zahvaljujući dinamici zemljotresa i konkurencije. Blended mobile ARPU rast je takođe nastavio da raste i dostiže 66,0% YoY.

Prosječna mjesečna upotreba podataka po korisniku LTE povećala se za 24,6% na 13,1 GB u Q1’23 sa 10,5 GB u Q1’22.

Kontinuirani pad broja fiksnih glasovnih pretplatnika, zajedno sa strategijom koja se fokusira na prodaju golog DSL-a u novim akvizicijama, produbio se aktivacijom i aktivnošću pogođenom zemljotresom, dostigavši neto 344K tokom kvartala. Uključujući nDSL, broj ukupnih pristupnih linija pao je na 17,2 miliona sa 17,3 miliona prije četvrtine.

U prvom kvartalu, TV Home baza je takođe pala na 1,4 miliona sa 1,5 miliona pretplatnika sa oko 15K neto pretplatničkog gubitka.

Aplikacija za samouslužne online transakcije ‘Online İşlemler’ preuzeta je 71 milion puta do kraja prvog kvartala. Broj jedinstvenih pretplatnika koji koriste aplikaciju bio je 19,2 mn.

Operativne performanse – pretplatnici (mn)

                                                    QoQ   YoY           2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 Change Change           ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ ------  Total TV[1]     3.074  3.013  2.973  2.945  2.917  2.901  2.888  2.916  2.920  0.1%  0.1%  Tivibu Home[2]   1.534  1.518  1.516  1.511  1.494  1.482  1.475  1.462  1.447 (1.1)% (3.1)% Home TV ARPU     20.8   21.6   22.1   23.0   24.3   25.7   28.1   30.0   33.1  10.3%  36.5%

1. uključuje IPTV, DTH i Tivibu GO pretplatnike
2. uključuje IPTV i DTH pretplatnike