BH Telecom ima novi vid nagrađivanja korisnika

BH Telecom je uspostavio partnersku saradnju sa firmom Eko grad d.o.o. Sarajevo u vezi sa korištenjem pametnih recikomata na području Kantona Sarajevo.

Korisnici Ultra usluge BH Telecoma od danas mogu  za korištenje reciklomata, odnosno za odlaganje PET ambalaže u reciklomate, dobivati nagradni Ultra kredit. Za ubačenu jednu plastičnu, staklenu ili alu bocu/konzervu ili sl. otpad Ultra korisnik dobiva kao nagradu dopunu od 0,10 KM, za ubačene 3 boce – 30 feninga, za 5 ubačenih boca pola marke kredita,…

 Pametni reciklomati su u Sarajevu smješteni na atraktivnim lokacijama Sarajevo City Centra, ARIA  Mall-a, Vilsonovog šetališta, ulazu na Vrelo Bosne, u Pionirskoj dolini, reciklažnom dvorištu KJKP RAD, Dobrinji, Vogošći i Hadžićima.

Eko grad je prva kompanija u Bosni i Hercegovini koja je prepoznala rastući problem aluminijskog, staklenog i plastičnog otpada s kojim se naše društvo uglavnom neefikasno bori. Podstaknuti time, u kompaniji Ekograd d.o.o. su plasirali moderne uređaje – pametne reciklomate. Firma Eko grad je, naime, u saradnji s Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo u augustu 2022. godine postavila prvi reciklomat, čime je i zvanično startao projekat „Reciklomati u BiH“.

Reciklomate su građani sa oduševljenjem dočekali i počeli koristiti, jer su ovi uređaji konkretan i građanima vidljiv angažman društva u očuvanja zdravlja ljudi.

BH Telecom se danas pridružio institucijama, ustanovama i firmama koji su prepoznale značaj ovog projekta i koje partnerski sudjeluju u očuvanju naše životne sredine.

Uputstvo za Ultra korisnike – realizacija poklon-kredita putem reciklomata 

  • Nakon što Ultra korisnik ubaci određeni broj komada ambalaže u reciklomat, na displayu ide na opciju „ZAVRŠI“, nakon čega bira opciju dopune BH TELECOM.
  • Na displayu reciklomata se pojavljuje opcija gdje korisnik unosi prepaid broj na koji će Ultra dopuna biti poslana.
  • Korisnik ima 45 sekundi za unos broja. Ako se dopuna ne realizira, korisnik dobiva dodatnih 45 sekundi za još jedan pokušaj.
  • Ukucavanjem mobilnog Ultra broja i pritiskom na opciju “DOPUNI” – dopuna stiže na broj korisnika.
  • Ukoliko u zadano vrijeme korisnik ne unese broj (2 x 45 sekundi), ukupan zbir reciklirane ambalaže se poništava na nulu (0) i dopuna ne dolazi na korisnikov broj.
DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top