Skip to content

BiH: SASTANAK O MAPIRANJU ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU U BiH

sirokopojasni-internet

Predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije BiH (Agencija) učestvovali su na sastanku u vezi sa realizacijom druge faze ITU projekta tehničke pomoći za mapiranje širokopojasnog pristupa internetu u BiH.

Međunarodna telekomunikaciona unija (ITU), u saradnji sa Agencijom, u proteklom periodu aktivno je radila na obezbjeđenju sistema za tehničku pomoć mapiranja širokopojasnog pristupa u BiH, koji je ključni alat za pomoć BiH za unaprjeđenje nacionalne digitalne agende kroz jačanje informaciono-komunikacionih tehnologija u postizanju ciljeva digitalnog povezivanja.

Partner Agencije u ovom strateškom ITU projektu je slovensko regulatorno tijelo, AKOS.

Digitalna transformacija može se u potpunosti ostvariti samo ako je kvalitetan pristup komunikacijskim mrežama i uslugama pristupačan i dostupan svima, a za njeno postizanje neophodna je saradnja svih učesnika, uključujući kreatore politike i regulatorna tijela.

U svrhu donošenja djelotvornih regulatornih odluka, praćenja implementacije strateških mjera i identifikacije novih regulatornih izazova, Agencija se nužno oslanja na sveobuhvatne podatke o postojećoj infrastrukturi, pokrivenosti uslugama, planiranim investicijama i potražnji na tržištu. U regulatornoj praksi u Evropi i širom svijeta, navedeni elementi čine sistema mapiranja širokopojasnog pristupa.

„ Analize i preporuke predstavljene u okviru ovog projekta, pružaju značajnu podršku Agenciji u rješavanju strarteških pitanja i tehničkih detalja koji su neophodni za uspostavljanje efikasnog sistema širokopojasnog mapiranja.

Posebno cijenimo angažman kolega iz AKOS-a. Njihova praksa, njihova stručnost i znanje su među najreprezentativnijim u Evropskoj uniji i od izuzetne su važnosti. Takođe, njihovo temeljno razumijevanje prilika u Bosni i Hercegovini garantuje održivost predloženih mjera i radnji.

Imajući u vidu da je Agencija već pokrenula projekat „Informacioni sistem za elektronsko praćenje mrežnih resursa i nosilaca licenci u telekomunikacijama kroz Geografski informacioni sistem“, nadamo se da ćemo, sljedeći put već moći razgovarati o dostignućima u implementaciji projekta“, naglasio je na današnjem sastanku Draško Milinović, generalni direktor Agencije.

Podsjećanja radi, razvoj novih komunikacionih tehnologija Agencija je podržala započinjanjem mapiranja širokopojasnog interneta, u procesu realizacije projekta „Povoljno okruženje za mapiranje širokopojasnog interneta u Bosni i Hercegovini.” Ovaj proces je obaveza koja je propisana i članicama EU, i on treba da bude okončan do kraja 2023. godine.

Back To Top
Search

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept