skip to Main Content
BiH: SASTANAK O MAPIRANJU ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU U BiH

Predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije BiH (Agencija) učestvovali su na sastanku u vezi sa realizacijom druge faze ITU projekta tehničke pomoći za mapiranje širokopojasnog pristupa internetu u BiH.

Međunarodna telekomunikaciona unija (ITU), u saradnji sa Agencijom, u proteklom periodu aktivno je radila na obezbjeđenju sistema za tehničku pomoć mapiranja širokopojasnog pristupa u BiH, koji je ključni alat za pomoć BiH za unaprjeđenje nacionalne digitalne agende kroz jačanje informaciono-komunikacionih tehnologija u postizanju ciljeva digitalnog povezivanja.

Partner Agencije u ovom strateškom ITU projektu je slovensko regulatorno tijelo, AKOS.

Digitalna transformacija može se u potpunosti ostvariti samo ako je kvalitetan pristup komunikacijskim mrežama i uslugama pristupačan i dostupan svima, a za njeno postizanje neophodna je saradnja svih učesnika, uključujući kreatore politike i regulatorna tijela.

U svrhu donošenja djelotvornih regulatornih odluka, praćenja implementacije strateških mjera i identifikacije novih regulatornih izazova, Agencija se nužno oslanja na sveobuhvatne podatke o postojećoj infrastrukturi, pokrivenosti uslugama, planiranim investicijama i potražnji na tržištu. U regulatornoj praksi u Evropi i širom svijeta, navedeni elementi čine sistema mapiranja širokopojasnog pristupa.

„ Analize i preporuke predstavljene u okviru ovog projekta, pružaju značajnu podršku Agenciji u rješavanju strarteških pitanja i tehničkih detalja koji su neophodni za uspostavljanje efikasnog sistema širokopojasnog mapiranja.

Posebno cijenimo angažman kolega iz AKOS-a. Njihova praksa, njihova stručnost i znanje su među najreprezentativnijim u Evropskoj uniji i od izuzetne su važnosti. Takođe, njihovo temeljno razumijevanje prilika u Bosni i Hercegovini garantuje održivost predloženih mjera i radnji.

Imajući u vidu da je Agencija već pokrenula projekat „Informacioni sistem za elektronsko praćenje mrežnih resursa i nosilaca licenci u telekomunikacijama kroz Geografski informacioni sistem“, nadamo se da ćemo, sljedeći put već moći razgovarati o dostignućima u implementaciji projekta“, naglasio je na današnjem sastanku Draško Milinović, generalni direktor Agencije.

Podsjećanja radi, razvoj novih komunikacionih tehnologija Agencija je podržala započinjanjem mapiranja širokopojasnog interneta, u procesu realizacije projekta „Povoljno okruženje za mapiranje širokopojasnog interneta u Bosni i Hercegovini.” Ovaj proces je obaveza koja je propisana i članicama EU, i on treba da bude okončan do kraja 2023. godine.

100

Vezani članci

Back To Top
Search