Bosna i Hercegovina završila 2021. sa 797.893 pretplatnika fiksnog interneta

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) objavila je Izvještaj o rezultatima godišnje ankete korisnika RAK dozvola za pružanje internet usluga u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu.

U razdoblju obuhvaćenom istraživanjem, zaključno sa 31.12.2021. godine, u BiH je ukupno djelovalo 60 pružatelja internet usluga.

Rezultati ankete pokazali su da je na kraju 2021. godine u Bosni i Hercegovini bilo ukupno 797.893 internet pretplatnika.

Agencija procjenjuje da je u istom razdoblju bilo 3.374.094 korisnika interneta, odnosno da stopa korištenosti interneta u BiH za 2021. godinu iznosi 95,55%.

Kada je riječ o vrsti pristupa internetu, na tržištu BiH više nema zabilježenih pretplatnika putem dial-up analognog i ISDN modema, te je broj priključaka širokopojasnog (eng. broadband) pristupa jednak ukupnom broju internet pretplatnika i iznosi 797.893 pretplatnika.

Statistika pokazuje da je u 2021. godini dominantna vrsta internet pristupa bio xDSL, čiji broj pretplatnika čini 52,14% od ukupnog broja internet pretplatnika u BiH.

Na drugom mjestu je kablovski pristup čiji broj pretplatnika čini 33,26% od ukupnog broja internet pretplatnika.

Podaci dati u izvještaju pokazuju da je korištenje širokopojasnog Interneta u Bosni i Hercegovini u stalnom porastu, što je uticalo na unaprjeđenje ponude usluga za krajnje korisnike, što se posebno ogleda u ponudi paketa usluga koji istovremeno objedinjuju više usluga elektronskih komunikacija.

Također, u 2021. godini nastavljen je trend porasta korištenja većih pristupnih brzina u odnosu na raniji period, što se može smatrati posljedicom digitalizacije svih sfera života u uvjetima COVID 19 pandemije.

Agencija očekuje da će daljnji razvoj konkurencije na tržištu elektronskih komunikacija i uvođenje novih tehnologija omogućiti uvođenje inovativnih i kvalitetnih usluga i time nastaviti pozitivna kretanja u primjeni interneta u BiH.

Ponuda bržeg i jeftinijeg pristupa internetu je preduvjet razvoja informacijskog društva, a samim tim i napretka ekonomije i društva u cjelini, navode iz RAK-a.

 

DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top