Broj korisnika mobilne telefonije u BiH 3.728.775

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (Vijeće) održalo je 72. redovnu sjednicu, na kojoj je, pored ostalog, usvojeno Pravilo o izmjenama i dopunama Pravila 89/2018 o naknadama za dozvole. U okviru djelokruga rada, na sjednici su razmatrane i pojedinačne informacije i dopisi.

Izmjenama i dopunama Pravila 89/2018, multipleks operatori oslobođeni su plaćanja godišnje naknade za Dozvolu za radiodifuzni predajnik, na isti način na koji su oslobođeni plaćanja korisnici ove Dozvole za zemaljsku radiodifuziju. Takođe, TV stanice oslobođene su plaćanja jednokratne naknade za Dozvolu za pristup multipleksu zemaljske radiodifuzije.

Vijeće je razmatralo i Pregled stanja na tržištu telekomunikacija u BiH za 2021. godinu. Ukupan prihod na tržištu telekomunikacija u prošloj godini iznosio je milijardu i 232 miliona KM, što je na nivou ostvarenog prihoda iz 2020. godine.

U bruto nacionalnom proizvodu BiH, prihodi ostvareni u sektoru telekomunikacija učestvovali su sa udjelom od 3,30%.

Prema podacima telekom operatora, broj korisnika fiksne telefonije (broj linija) na kraju 2021. godine bio je 689.295, broj korisnika mobilne telefonije 3.728.775, korisnika širokopojasnog Interneta 797.830 i korisnika distribucije TV programa 885.620.

Broj korisnika fiksne telefonije u 2021. i dalje bilježi pad u odnosu na raniji period, dok je u porastu broj korisnika mobilne telefonije, širokopojasnog Interneta i usluga distribucije TV programa.

Patria (nap.ba)

DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top