skip to Main Content
Broj korisnika mobilne telefonije u BiH 3.728.775

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (Vijeće) održalo je 72. redovnu sjednicu, na kojoj je, pored ostalog, usvojeno Pravilo o izmjenama i dopunama Pravila 89/2018 o naknadama za dozvole. U okviru djelokruga rada, na sjednici su razmatrane i pojedinačne informacije i dopisi.

Izmjenama i dopunama Pravila 89/2018, multipleks operatori oslobođeni su plaćanja godišnje naknade za Dozvolu za radiodifuzni predajnik, na isti način na koji su oslobođeni plaćanja korisnici ove Dozvole za zemaljsku radiodifuziju. Takođe, TV stanice oslobođene su plaćanja jednokratne naknade za Dozvolu za pristup multipleksu zemaljske radiodifuzije.

Vijeće je razmatralo i Pregled stanja na tržištu telekomunikacija u BiH za 2021. godinu. Ukupan prihod na tržištu telekomunikacija u prošloj godini iznosio je milijardu i 232 miliona KM, što je na nivou ostvarenog prihoda iz 2020. godine.

U bruto nacionalnom proizvodu BiH, prihodi ostvareni u sektoru telekomunikacija učestvovali su sa udjelom od 3,30%.

Prema podacima telekom operatora, broj korisnika fiksne telefonije (broj linija) na kraju 2021. godine bio je 689.295, broj korisnika mobilne telefonije 3.728.775, korisnika širokopojasnog Interneta 797.830 i korisnika distribucije TV programa 885.620.

Broj korisnika fiksne telefonije u 2021. i dalje bilježi pad u odnosu na raniji period, dok je u porastu broj korisnika mobilne telefonije, širokopojasnog Interneta i usluga distribucije TV programa.

Patria (nap.ba)

33

Vezani članci

Nove rekordne brzine 5G mreže

Nove rekordne brzine 5G mreže

Ericsson i MediaTek rekli su da su postigli rekord brzine 5G veze za agregaciju nositelja (CA). Agregacija je provedena pomoću...

Back To Top
Search