skip to Main Content
Evropska komisija odobrava 5G tokom leta

Avio-kompanije će moći da obezbede najnoviju 5G tehnologiju u svojim avionima, zajedno sa prethodnim generacijama mobilne tehnologije nakon što je Evropska komisija ažurirala implementacionu odluku o spektru za mobilne komunikacije u avionima, određujući određene frekvencije za 5G tehnologiju u letu.

Putnici na letovima u EU moći će koristiti svoje mobilne telefone do maksimuma svojih kapaciteta i karakteristika, baš kao i sa zemaljskom 5G mobilnom mrežom.

“5G će omogućiti inovativne usluge za ljude i prilike za rast za evropske kompanije,” izjavio je Thierry Breton, komesar za unutrašnje tržište. “Nebo više nije granica kada su u pitanju mogućnosti koje nudi super-brzo povezivanje velikog kapaciteta.”

Od 2008. godine provedbenom odlukom Komisije rezervirane su određene frekvencije za mobilnu komunikaciju u avionima, omogućavajući aviokompanijama da pružaju usluge razmjene poruka, telefonskih poziva i podataka putnicima koji lete u EU. Ovo ažuriranje odluke Komisije o provedbi odluke o mobilnim komunikacijama u zrakoplovu otvara put širokoj primjeni 5G usluga.

Usluga se pruža u kabini opremljenog zrakoplova korištenjem posebne mrežne opreme, takozvane ‘pico-ćelije’, za povezivanje korisnika i usmjeravanje poziva, tekstova i podataka, obično putem satelitske mreže, između aviona i zemaljska mobilna mreža.

Komisija je također izmijenila provedbenu odluku o frekventnim opsezima od 5 GHz, čime su opsezi dostupni za Wi-Fi u cestovnom saobraćaju, na primjer u automobilima i autobusima. Odluka o izmjenama i dopunama postavlja temelje za inovacije u automobilskoj industriji i potencijalno za aplikacije Metaverse. Prema izmjeni provedbene odluke, države članice će frekvencijske opsege od 5 GHz učiniti dostupnim za korištenje u cestovnim vozilima što je prije moguće, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

advanced-television.com

122

Vezani članci

Back To Top
Search