skip to Main Content
Imenovani novi članovi Nadzornog odbora BH Telecoma
Telemach-podnio-prijavu-protiv-bh-telecoma
Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na svojoj 73. (vanrednoj) sjednici donijela je odluku o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecoma zbog isteka mandata, te imenovala nove članove Nadzornog odbora.

Odlukom o imenovanju članova Nadzornog odboram za članove NO ispred državnog kapitala imenovani su: Fuad Cuplov, Almina Pilav, Zoran Marijanović, Mugdim Mandžuka, Haris Delizaimović i Nedin Dedić.
Imenovanje je izvršeno na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do tri mjeseca (08.04.2023. godine).
104

Vezani članci

Back To Top
Search