skip to Main Content
Konkurencijski savjet BiH pokrenuo je istraživanje medijskih karata Junajted grupa

Zahtjev za pokretanje postupka podnijet je ranije ove godine. Konkurencijski savjet BiH, nezavisna antimonopolska agencija, sa sjedištem u Sarajevu, tokom postupka utvrđivanja da li je Junajted grupa i zavisna pravna lica prekršila Zakon prilikom zaključivanja restriktivnih, kartelskih sporazuma o ekskluzivnoj distribuciji kanala CNN -a i Newsmaxa, na štetu korisnika i konkurencije. Sve u skladu sa zakonom koji je izrađen na osnovu najboljih primjera u Evropskoj uniji.

Efikasna borba protiv kartelizacija medijskog tržišta je preduslov za postojanje slobode štampe i medijskog pluralizma, kao osnovnih ljudskih prava i evropskih vrijednosti koje trebaju biti garantovane svim građanima u BiH. Ishod ovih istraživanja može se ogledati u višemilionskim novčanim kaznama u korist budžeta BiH i njenih građana, kao i značajne druge pravne sankcije i posljedice za Junajted grupu i njene povezane kompanije.

Sporni neprijavljeni i neprikladni sporazumi kompanije Adria News Sarl (Luksemburg) i Turner Broadcasting System Europe Ltd (Ujedinjeno Kraljevstvo) potpisali su 2013., a zasnivaće se na ekskluzivnosti emitiranja CNN programa u BiH i regionu. Isto tako, Konkurencijski savjet BiH ispituje postojanje povrede konkurencije zaključenjem još jednog restriktivnog sporazuma između United Media Sarl (Luksemburg) i Newsmax Media (SAD) od 2020. godine. Ovim ugovorom je pokrenut novi informativni program Newsmax Adria.

U isto vrijeme se očekuje i podizanje krivičnih prijava na osnovu podnesenih dokumenata. Važno je naglasiti da prema zakonu BiH, stvaranje monopola na tržištu zaključivanjem sporazuma takođe predstavlja krivično djelo. U vezi sa dva sporazuma, Telekom Srbija je također dostavio informacije nadležne tužilaštvu u kantonu Sarajevo protiv odgovornih lica u tri kompanije Direct Media Komunikacije, Nova BH i Telemach BH.

Capital.ba

22

Vezani članci

Back To Top
Search