skip to Main Content
Mađarski 4iG namjerava da preuzme crnogorski Telenor

Kompanija 4iG Plc najavila je svoju drugu međunarodnu akviziciju, koja će omogućiti društvu da nastavi da gradi svoj telekomunikacioni portfolio, potpisavši 4iG pismo o namjerama sa podružnicom PPF Telecom Group za sticanje 100% udjela u društvu Telenor d.o.o. Podgorica, vodećim operatorom mobilne telefonije u Crnoj Gori, objavila je agencija MAMA.

Telenor Crna Gora ima 338.000 pretplatnika, 150 baznih stanica, i pokriva više od 98 procenata stanovništva sa 4G signalom. Uspješno okončanje transakcije, nakon dubinske analize poslovanja, podliježe odobrenju crnogorskih vlasti.

Investiciono društvo PPF Group, osnovano u Češkoj, preuzelo je Telenor Crna Gora 2018. godine, zajedno sa nekoliko regionalnih operatera mobilne telefonije, podsjeća se u saopštenju.

Neobavezujući ugovor o detaljima transakcije ugovorne strane su najavile na Budimpeštanskoj berzi.

– Telenor Crna Gora apsolutni je lider na tržištu među crnogorskim mobilnim operaterima, sa 338.000 pretplatnika i prihodom od 43 miliona eura u 2020. godine. Glavni prihod ovog društva sa sjedištem u Podgorici dolazi od privatnih (50%) i poslovnih pretplatnika (17%). Predmetno društvo ima 150 baznih stanica u privatnom vlasništvu koje pokrivaju sve glavne puteve, većinu tunela i sve plaže i zimska turistička odmarališta u Crnoj Gori. Zahvaljujući tome, Telenor Crna Gora svojim mobilnim uslugama pokriva više od 98 procenata crnogorskog stanovništva svojim 4G signalom, pružajući stabilnu platformu za rast i kapacitete za ostvarivanje prihoda, dodaje se.

Izvršni direktor kompanije 4iG Gellert Jaszai rekao je da aje kvizacija društva Telenor Crna Gora u skladu sa regionalnom strategijom širenja kompanije, a stabilno dosadašnje poslovanje i tržišna pozicija Telenor-a, kao i snažni kapaciteti za stvaranje prihoda, mogu grupi donijeti visoku dodatnu vrijednost.

– Vidimo značajan potencijal rasta u regionu zapadnog Balkana i očekujemo da bi tokom narednih pet godina ekonomski rast regije mogao biti značajno podstaknut proširenjem Evropske unije. Stoga, namjeravamo da dodatno povećamo svoje prisustvo u regionu, pored akvizicije koju smo upravo najavili. U tom cilju kontinuirano istražujemo mogućnosti ulaganja u telekomunikacije i IT sektor, naglasio je izvršni direktor kompanije.

Prema preliminarnom dogovoru, 4iG će započeti dubinsku analizu poslovanja društva koje je predmet akvizicije, čiji se rezultati očekuju krajem septembra i koji će ovoj kompaniji omogućiti da da konačnu ponudu za akviziciju društva Telenor d.o.o. Podgorica.
Ugovorne strane su se dogovorile da zaključe transakciju najkasnije do 3. novembra 2021. godine, uz saglasnost crnogorskih vlasti.

4iG Plc je, kako je saopšteno, jedna od vodećih kompanija na mađarskom IT i ICT tržištu i jedna od vodećih grupa u mađarskoj digitalnoj ekonomiji zasnovanoj na znanju. Više od 25 godina 4iG je prisutan u polju inovativnih tehnologija u industriji i van nje. Pružalac je rješenja širokog spektra, te ima značajna interesovanja u satelitskim telekomunikacijama, UAV tehnologijama, integrisanom upravljanju poslovanjem i sistemima upravljanja procesima, kao i u izgradnji i radu data centara.
Kompanija koja kotira na Budimpeštanskoj berzi ima za cilj da izgradi dominantnu poziciju na tržištu Mađarske i regiona u širokom spektru IT i ICT usluga, kao i na domaćem i regionalnom tržištu telekomunikacija. Pored akvizicije društva Telenor Crna Gora, 4iG trenutno priprema još dvije akvizicije u telekomunikacionom sektoru: pored udjela u DIGI Grupi u Mađarskoj, ova mađarska grupa planira da stekne i većinski udio u izraelskom satelitskom operateru SpaceCom.

22

Vezani članci

Back To Top
Search