Makedonski Telekom izbacuje bakarnu tehnologiju i mijenja ih optikom

0

Makedonski Telekom nastavlja sa intenzivnim širenjem optičke mreže svuda u Makedoniji. U dijelovima Skoplja (Aerodrom) servisi su već isključivo na optičkim vlaknima, dok je stara bakarna tehnologija demontirana. Ove godine planirana je masovna migracija kupaca sa bakra na optička vlakna u većem dijelu glavnog grada, kao iu svim dijelovima zemlje gdje postoji optička pokrivenost.

Makedonski Telekom ima najveću optičku mrežu u zemlji, sa više od 270.000 domaćinstava sa pristupom optičkim vlaknima, pri čemu svake godine osigurava da je dostupna za dodatnih 25.000 novih domaćinstava.Prednosti ove tehnologije su: velike brzine interneta, pouzdanost i kvalitet usluge.

Korak naprijed u procesu modernizacije je potpuno napuštanje bakarne infrastrukture. Ovo je također dio naše strategije za zaštitu životne sredine. Uvođenjem novih tehnologija i napuštanjem starih, osim postizanja veće brzine i bolje usluge, drastično se smanjuje i potrošnja električne energije, a bakar se ponovo koristi kao resurs.

Optička vlakna je tehnologija koja je neophodna za postizanje gigabitnih brzina i osnova za napredne komunikacijske usluge i rješenja potrebna za digitalizaciju društva. Kako bi ovu tehnologiju omogućio što većem broju korisnika, Telekom predano radi na ubrzanom širenju optičkih vlakana i na demontaži bakra na cijeloj teritoriji zemlje.