PPF Telecom kritizira bugarsku regulatornu odluku

0

PPF Telecom kaže da je uznemiren regulatornom odlukom koju je u Bugarskoj donijela Komisija za zaštitu konkurencije (CPC) koja će dovesti do „ogromne koncentracije tržišnog udjela i moći u rukama bugarskog telekom operatera Vivacoma i njegovog krajnjeg vlasnika, Uniteda Grupa”.

U saopštenju se navodi da je „CPC dao svoje odobrenje za transakcije koje će dovesti do toga da Vivacom kontroliše blizu 70% odnosno 50% tržišta pristupa internetu u regionu Ruse i regionima Varne, Razgrada, Silistra i Sofije. Grad. Ova odluka je donesena uprkos dvogodišnjim sudskim raspravama i nakon sudske dubinske revizije koja je dijelila zabrinutost tržišta oko koncentracije tržišne moći”.Dodaje se da „Yettel Bugarska i PPF Telekom vjeruju da odluka CPC-a pokazuje očito zanemarivanje nedavnih evropskih odluka koje su spriječile transakcije koje bi stvorile regionalnu koncentraciju tržišne moći. PPF Telecom i njegove kompanije Yettel i CETIN oduvijek su se zalagale za robusna, konkurentna i raznolika tržišta, koja potrošačima nude slobodu izbora, podstiču cjenovnu konkurenciju”.

Broadband TV News napominje da su kompanije Yettel CETIN dio PPF Telecoma, koji je u vlasništvu češke PPF grupe.

PPF grupa, koja također posjeduje bugarski nacionalni komercijalni emiter bTV, uložila je skoro 2 milijarde BGN (1,02 milijarde eura) u telekomunikacijski i medijski sektor u zemlji.

PPF Telecom dalje kaže da je „odlučivanje CPC-a izazvalo našu zabrinutost u vezi sa njegovom predstojećom revizijom predložene akvizicije Bulsatcomove infrastrukture od strane Slovenia Broadband-a, koji je u 100% vlasništvu United Group-a. Ako se ova predložena akvizicija odobri, to bi dovelo do ukupne koncentracije cjelokupnog nacionalnog tržišta i infrastrukturne snage koja daleko premašuje normalne pragove koji su priznati na svim ostalim tržištima EU”.

Nastavlja se: „Odluka CPC od 15. juna 2023. ističe vodeću poziciju Vivacoma na tržištu distribucije televizije u Bugarskoj, gdje ima 32,9% udjela. Vivacom takođe vodi na tržištu fiksnog interneta, kontrolišući 31,4% ukupnog tržišta. Ako Vivacomova akvizicija Bulsatcomove infrastrukture bude odobrena, konkurencija će biti dodatno narušena, pri čemu će oni zajedno kontrolirati blizu 70% nacionalnog tržišta TV distribucije i 40% nacionalnog tržišta pristupa internetu. Ovakvi tržišni udjeli su nezapamćeni u bilo kojoj drugoj zemlji Evropske unije. Oni bi oslabili pritisak konkurencije na bugarskom tržištu paketnih usluga, što bi potencijalno dovelo do manjeg izbora za potrošače i viših cijena”.

PPF Telecom zaključuje pozivajući sve relevantne organe da preispitaju predložene transakcije. Također kaže da namjerava pokrenuti ova pitanja pred Evropskom komisijom.

Sličnu zabrinutost u vezi s ovim predloženim transakcijama u Bugarskoj također je izrazila A1 Grupa.

broadbandtvnews.com