RAK BiH: INTERNET U FUNKCIJI UČENJA – STANJE U BH ŠKOLAMA

0

Bosna i Hercegovina (BiH) je prva evropska zemlja van Evropske Unije, koja je u okviru globalnog GIGA programa mapirala podatke o geolokaciji i pristupu škola Internetu, što predstavlja bitnu prekretnicu u cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja u BiH i, ujedno, čini značajan doprinos obilježavanju 17. maja – Svjetskog dana telekomunikacija.

GIGA globalni program uspostavljen je 2019. godine, kao rezultat zajedničke inicijative UNICEF-a i Međunarodne unije za telekomunikacije, sa strateškim opredjeljenjem da se svim školama u svijetu do 2030. godine obezbjedi pristup Internetu. Na GIGA mapi trenutno je locirano 2007 osnovnih i srednjih škola u BiH, od kojih više od 30% nema pristup internetu.Draško Milinović, direktor Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija) i šefica misije UNICEF-a u BiH,  dr. Rownak Khan razgovarali su o narednim koracima kojima će se nadležnim vlastima omogućiti planiranje neophodnih investicija, kako bi svakom djetetu u Bosni i Hercegovini bio osiguran pristup informacijama, odnosno kvalitetnim sadržajima za učenje.

Razgovor je zaključen dogovorom o implementaciji monitoringa internet umreženosti škola u realnom vremenu, kojem će se pristupiti u drugoj polovini ove godine. Dr. Khan se posebno zahvalila Agenciji na dosadašnjoj podršci i iskazanom visokom stepenu profesionalizma i saradnje.

U međuvremenu, održan je i radni sastanak predstavnika globalnog GIGA tima sa predstavnicima Agencije i UNICEF-a, na kojem su definisani dalji prioriteti u radu, a to su: definisanje strateških institucionalnih partnera na svim nivoima vlasti u BiH, kao i pripreme za formiranje krovnog ekspertskog i institucionalnog tima koji bi u narednom dugoročnom periodu koordinisao strateški okvir i punu tehničku implementaciju ovoga projekta.

Podsjećamo, Agencija i UNICEF u BiH, u oktobru prošle godine potpisali su Memorandum o razumijevanju, kojim su, pored ostalog, izrazili interes i opredjeljenje za zajednički rad u domenu prioritetnih interesovanja i strategije komunikacije, među kojima je kao jedan od prioriteta navedeno unaprjeđenje digitalne i medijske pismenosti, sigurnosti djece u medijima i online prostoru.

Link GIGA platforme: https://projectconnect.unicef.org/map/country/ba .