Telemach Hrvatska daje izvještaj o napretku

Telemach je svojom 5G mrežom pokrio gotovo cijelu Hrvatsku. Štaviše, njegova mreža brzih vlakana sada dostiže 100.000 domaćinstava.

Kako navodi N1 , koji je kao i Telemach dio United grupe, izvršni direktor Telemacha Adrian Jezina dodao je da će optička mreža kompanije postići nacionalnu pokrivenost krajem ove ili početkom 2023. godine.

Nastavio je: „Ostvarili smo sve što smo planirali za manje od godinu dana, a to pokazuje mogućnosti kompanije uz podršku matične United grupe“. Telemach je zamijenio i/ili nadogradio gotovo svih 1.200 mobilnih baznih stanica i do sada pokrio Zagreb, Zadar i Split brzom optičkom mrežom od 10 Giga, dok će Osijek uskoro biti završen.

Jezina je rekao i da je kompanija sve planirala na svojim mrežama u 2023. godini, što će je staviti ispred ostalih telekoma u regionu.

U međuvremenu, Nenad Šlibar, član uprave Telemacha i CTO, rekao je da je sve što je Telemach Hrvatska do sada uradio bilo ljudski i finansijski zahtjevno, posebno odvajanje od švedskih modela (naslijeđenih kupovinom bivšeg Tele2) i lokalizacija svoje poslovanje.

Broj zaposlenih se višestruko povećao i sada je oko 700. Osim toga, sve poslove prebačeni su u Hrvatsku, a otvorena su i dva korisnička call centra.

Saopćenje
li").find(".sub-menu").slideUp(300); jQuery(".taptap-by-bonfire .menu > li > span, .taptap-by-bonfire .sub-menu > li > span").removeClass("taptap-submenu-active"); jQuery(".taptap-by-bonfire-image .menu > li").find(".sub-menu").slideUp(300); jQuery(".taptap-by-bonfire-image .menu li span").removeClass("taptap-submenu-active"); }) jQuery(document).keyup(function(e) { if (e.keyCode === 27) { jQuery(".taptap-by-bonfire .menu > li").find(".sub-menu").slideUp(300); jQuery(".taptap-by-bonfire .menu > li > span, .taptap-by-bonfire .sub-menu > li > span").removeClass("taptap-submenu-active"); } });});
Scroll to Top