Telemach preuzeo Optima Telekom

0

Hrvatski Telekom i Zagrebačka banka d.d. danas su s društvom Telemach Hrvatska d.o.o., u vlasništvu United Grupe (United Group B.V., Nizozemska), potpisali ugovor o kupoprodaji dionica društva OT-Optima Telekom d.d.
Predmet transakcije je prodaja ukupno 54,31% dionica Optima Telekoma, od čega se 36,90% dionica nalazi u vlasništvu Zagrebačke banke, dok je 17,41% dionica u vlasništvu društva HT holding d.o.o., koje društvo je u 100% vlasništvu Hrvatskog Telekoma.

Zaključenje transakcije podložno je regulatornim odobrenjima i drugim ugovorenim uvjetima te se očekuje krajem 2021. godine.Ugovorom o kupoprodaji određena je vrijednost za 100% udjela u Optima Telekomu, bez duga ili novca u bilanci (eng. enterprise value), u iznosu od HRK 639 miliona što predstavlja 5 x dobit prije kamata, poreza i amortizacije prije jednokratnih stavaka i nakon najmova (EBITDA) u 2020. godini. Ukupni očekivani novčani priljevi za Hrvatski Telekom odredit će se uzimajući u obzir određene ugovorene predefinirane parametre, a cijena po dionici iz ugovora bit će niža od tromjesečnog ponderiranog prosjeka koji bi se primjenjivao od strane kupca u okviru obvezne ponude za preuzimanje (ponderirani prosjek cijena dionice Optime ostvarenih na uređenom tržištu u periodu između 8. aprila 2021. i 8. jula 2021. godine).

Hrvatski Telekom je provedenom konverzijom potraživanja u temeljni kapital u okviru predstečajne nagodbe stekao vlasnički udjel u Optimi Telekom te stekao upravljačka prava temeljem ugovora sa Zagrebačkom bankom, najvećim dioničarem Optime Telekoma.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je 2014. godine, temeljem Ugovora o upravljanju potpisanog između Hrvatskog Telekoma i Zagrebačke banke, uvjetno odobrila koncentraciju Hrvatskog Telekoma i Optime Telekoma, na ograničeno razdoblje od četiri godine, dok je u junu 2017. godine Hrvatskom Telekomu produljeno trajanje uvjetno odobrene koncentracije do 10. jula 2021. godine.

Neovisno o zaključenju transakcije kupoprodaje dionica, koncentracija Hrvatskog Telekoma i Optime Telekom prestaje 10. jula 2021. godine, s kojim datumom prestaje i upravljanje Hrvatskog Telekoma nad Optimom.

Proces prodaje dionica Optime Telekoma je započeo 31. januara 2020. godine objavom javnog poziva za podnošenje ponuda te kasnijim odabirom investicijske banke Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft sa sjedištem u Frankfurt am Main koja je vodila proces prodaje, a koju su zajedno angažirali Hrvatski Telekom i Zagrebačka banka

Advertisement