U Hrvatskoj počinje aukcija frekvencija

0

U Hrvatskoj je počeo proces nadmetanja za frekvencije u RF spektru, a licence će vjerovatno biti dodijeljene do kraja marta.

Prema navodima regulatora HAKOM-a, prvi natječaj, koji počinje 16. siječnja, pokriva frekvencijski pojas 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz na nacionalnoj razini, a drugi će pokrivati ​​frekvencijski pojas od 3600 MHz na regionalnom nivou, nakon što je prvi završen. Dodaje se da će se nadmetanje na javnoj licitaciji u potpunosti odvijati putem elektronskog sistema nadmetanja.Za format oba tendera odabrana je simultana višekružna aukcija (SMRA), dok će konkretan plasman frekvencijskih blokova po ponuđaču biti određen u dodatnom krugu tendera kroz zapečaćene ponude. Licence će se izdavati na period od 15 godina, uz mogućnost produženja na pet godina nakon isteka.

Ukupna početna cijena svih blokova ponude za nacionalnu pokrivenost je 154,8 miliona eura.

Za frekvencijske opsege 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz sve potrebne uvjete za učešće u postupku javne licitacije na nacionalnom nivou ispunili su A1 Hrvatska, Hrvatski Telekom i Telemach Hrvatska, dok su za Frekvencijski opseg 3600 MHz sve potrebne uslove za učešće u postupku javne aukcije na regionalnoj (županijskoj) razini ispunili su Digicom i Markoja.